Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANAKSAGORAS

  Współczesna filozofii Empedoklesa i oparta na tych samych założeniach była filozofia Anaksagorasa.

  ŻYCIE. Anaksagoras, ur. około 500 r., zm. zapewne 428/27, był pierwszym filozofem, który osiadł w Atenach. Z urodzenia i on nie był Ateńczykiem, urodził się w Klazomenach w Jonii. Dopiero jako dorosły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /12 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPEDOKLES

  Rozłam między heraklityzmem a eleatyzmem musiał wywoływać próby ich pogodze­nia. Prób było kilka, a wszystkie polegały na tym samym: zachowywały Parmenideiskie przekonania o niezmienności bytu, natomiast dla wytłumaczenia przemian dokonujących się w zjawiskach porzucały przekonanie o jedności bytu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /11 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARMENIDES I SZKOŁA ELEJSKA

  Jednocześnie mniej więcej z filozofią Heraklita wytworzyła się w Grecji doktryna biegunowo przeciwna. Ta właśnie zaprzeczała zmienności świata i w stałości widziała naczelną cechę bytu. Powstała już nie na Wschodzie, lecz w zachodnich koloniach greckich. Ośrodkiem jej było italskie miasto Elea...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /28 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOŃSCY FILOZOFOWIE PRZYRODY

  Filozofię, zapoczątkowaną przez Talesa, rozszerzyli jego rodacy w koloniach jońskich. Przejęli jego zagadnienie, aleje pogłębili, utrzymali jego hilozoizm, ale dali mu inną postać: bardziej spekulatywną dał Anaksymander, bardziej empiryczną - Anaksymenes.

  OSOBY ANAKSYMANDRA I ANAKSYMENESA. Anaksymander...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /15 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TALES I POCZĄTEK FJLOZOFII

  W okresie przednaukowym stosunkowo najbliższymi nauki byli poeci kosmogoniczni i przedstawiciele umiejętności praktycznych. Ale pierwsi ujmowali zagadnienia wyłącz­nie mitologicznie, a drudzy wyłącznie technicznie, więc nie uprawiali jeszcze nauki. Aż wreszcie kiedyś nastąpiło wśród Greków przejście...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /11 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ (DO V W. P. CH)

  1. charakter okresu. Był to typowy okres powstania i rozwoju: zaczął się od najskromniejszych początków, od nielicznych zagadnień i niewyraźnych pojęć, i stop­niowo powiększał ich zapas i precyzję. Zakres filozofii tego okresu był jeszcze ograniczony; ze względu na temat była to filozofia prawie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPRZEDNICY FILOZOFÓW

  Gdy rozpoczynała się filozofia w Grecji, nauki szczegółowe jeszcze nie istniały. Natomiast Grecy posiadali już:

  2) umiejętności praktyczne,

  3) reguły życio­we.

  Filozofia miała z nimi pewne podobieństwo i do nich w swych początkach nawiązała.

  l. wierzenia religijne. Pewne rysy pierwotnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /9 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA STAROŻYTNA

  1. grecja. Filozofia starożytna Europy była filozofią grecką. Żaden inny naród w tym okresie nie wytworzył filozofii; żaden nawet nie współdziałał z Grekami, z wyjątkiem Rzymian, którzy pod koniec starożytnej epoki pielęgnowali filozofię wydaną przez Gre­ków, nic wszakże do niej nie dodając...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /6 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA EUROPEJSKA I JEJ OKRESY

  Filozofia europejska stanowi całość zwartą od początku aż do naszych dni. Mimo przełomy, tradycja nie została nigdy przerwana: filozofia średniowieczna korzystała ze starożytnej, filozofia nowożytna ze średniowiecznej.

  Dwudziestopięciowiekowy rozwój filozofii europejskiej daje różne podstawy do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /3 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA I JEJ DZIAŁY

  1. zakres filozofii. Odkąd istnieje nauka, nie ustają wysiłki, aby wyjść poza rozwa­żania częściowe i objąć w jednej nauce wszystko, co istnieje; nie ustają próby, by obok nauk specjalnych zbudować naukę, która da pogląd na świat: ta nauka była i jest na­zywana filozofią. To nauka, której zakres...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /8 317

  praca w formacie txt

Do góry