Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  OKRES KOŃCOWY FILOZOFII STAROŻYTNEJ (I-VI W. N. E.)

  1. filozofia na podłożu religii. Pod koniec starożytności dokonał się przewrót w umysłach: oderwał je od spraw doczesnych i zwrócił ku wiecznym. Ludzie, przesyceni i zniechęceni do dóbr tego świata, jęli w innym świecie szukać celu i sensu życia. Żądza życia wiecznego i wyzwolenia z niedoli i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /9 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA OKRESU HELLENISTYCZNEGO

  Zagadnienia naczelne i szczególnie charakterystyczne dla epoki były trzy. W fizyce: co jest ukrytą przyczyną zjawisk? W logice: co stanowi kryterium prawdy? W etyce: co daje szczęście? Tym trzem były podporządkowane wszystkie inne.

  Fundamenty nowych szkół zostały założone w najbliższym czasie po...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /10 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIEC FILOZOFII HELLENISTYCZNEJ

  1. eklektyzm. W tym okresie filozoficznego wielowładztwa musiały powstać i po­wstawały dążenia do uzgodnienia zwalczających się doktryn i utworzenia doktryny kompro­misowej. Gdy przez szereg pokoleń zwycięstwo filozoficzne nie przechylało się na stronę

  żadnej ze szkół, coraz liczniejsi stawali się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /9 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZECI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ (OKRES HELLENISTYCZNY. III-l W. P. N. E.)

  1. hellenizm. Kultura grecka, która długo rozwijała się w zupełnym prawie odosobnie­niu i niezależności od wpływów obcych, od czasów Aleksandra Wielkiego zetknęła się bliżej z kulturą obcą i częściowo jej uległa. Odtąd z helleńskiej stała się hellenistyczną, tj. wytworzoną przez czynniki nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /6 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII DRUGIEGO OKRESU

  Zagadnienia filozoficzne osiągnęły w systemach Platona i Arystotelesa nie znaną dotąd pełnię.

  1. W logice: zaczęło się - u Sokratesa - od najprostszych zagadnień definiowania pojęć, a skończyło - u Arystotelesa - na pełnych traktatach logiki formalnej.

  2. W etyce: zasadniczym zagadnieniem było:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /14 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZNIOWIE SOFISTÓW I SOKRATESA

  Choć sofiści, z Protagorasem na czele, i Sokrates stali na przeciwległym stanowisku filozoficznym, to jednak znaleźli się ludzie, którzy łączyli ich poglądy. Tak czynili przede wszystkim Antystenes i Arystyp. Pierwszy z nich założył szkołę cyników, drugi - szkołę cyrenaików. Obaj uchodzą za...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /15 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUGI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ (OKRES OŚWIECENIA I SYSTEMÓW STAROŻYTNYCH V-IV W. P. N. E.)

  W V wieku ośrodek życia umysłowego w Grecji przeniósł się z kolonii do ziem macie­rzystych: Ateny stały się stolicą greckiej kultury. Był to złoty wiek tej kultury, wiek Peryklesa, czas pokoju i bogactwa, rozkwitu cywilizacji, sztuki i nauki, czas Sofoklesa, Eury­pidesa i Arystofanesa, Fidiasza i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /4 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII W PIERWSZYM JEJ OKRESIE

  Zagadnienia tego okresu były tedy głównie kosmologiczne; ubocznie rozważane były również psychologiczne i epistemologiczne; teologiczne nie odłączyły się od kosmolo­gicznych; etyczne pojawiały się tylko w zaczątkowej postaci.

  I. Z zagadnień kosmologicznych główne było A) zagadnienie zasady (arche)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /14 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PITAGOREJCZYCY

  Podczas gdy jeden szereg wczesnych greckich filozofów, od Talesa po Demokryta, żył i działał w Jonii, drugi występował w zachodnich jońskich koloniach, we Włoszech. Z tych „italskich" filozofów najwybitniejszą grupę stanowili pitagorejczycy. Koło połowy VI w. Pitagoras założył związek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /30 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRYT I ATOMIŚCI

  Ostatnim i najdojrzalszym tworem, jaki w swym nieustannym rozwoju wydała wczesna grecka filozofia przyrody, był atomizm. Był on główną w starożytności postacią materialistycznego poglądu na świat. Zapoczątkowany został przez Leucypa w połowie V wieku; natomiast rozwinięcie i wykończenie otrzymał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /23 922

  praca w formacie txt

Do góry