Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PIERWSZY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (WCZESNE ŚREDNIOWIECZE, DO XII W.)

  1. źródła i powagi starożytne. Wieki średnie swej kultury filozoficznej i naukowej nie budowały od początku, jak to czyniła Grecja, ale też nie przejęły jej w całości od po­przedzającej epoki: rozpoczęły od fragmentów filozofii i nauki starożytnej, przypadkowo ocalonych po upadku starożytnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /16 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA

  Po upadku kultury starożytnej upłynęło parę stuleci niepokoju politycznego i ciem­ności umysłowej, zanim około IX w. w nowym środowisku, na północnym zachodzie Europy zaczęła budzić się znów myśl filozoficzna.

  Ta nowa filozofia chrześcijańska miała podłoże tak samo religijne jak filozofia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /7 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII WIEKÓW I-V

  W filozofii tego okresu spotkały się różne tradycje i kultury, Wschód i Zachód, pogań­stwo i chrześcijaństwo. Niemniej zagadnienia filozoficzne były wszędzie w ogólnym za­rysie te same, bo były wyznaczone przez wspólną umysłom postawę religijną. Jaki jest stosunek Boga do człowieka i człowieka do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /13 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERTULIAN

  Obok głównego wśród apologetów prądu, który wedle zasad starożytnej nauki usiłował wykazywać słuszności chrześcijańskiego poglądu na świat, istniał drugi, uboczny prąd, usposobiony wrogo wobec starożytnej i w ogóle wobec wszelkiej nauki świeckiej. Dla niego chrześcijaństwo miało słuszność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /9 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ NYSSEŃCZYK

  Dzieło systematyzacji, zapoczątkowane przez Orygenesa, było prowadzone dalej, ale w zmienionych od IV w. warunkach. Zasadniczo bowiem dogmaty zostały ustalone (przede wszystkin dogmat Trójcy w r. 325) i odtąd istniała prawowierna nauka, której nie trzeba było szukać, lecz jedynie tłumaczyć i bronić...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /9 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORYGENES

  Po gnostycyzmie, który był pozachrześcijańskiego pochodzenia i tylko przystosowany do nauki chrześcijańskiej, następny system filozoficzny stanowił już własne dzieło chrześci­jan. To pierwsze własne opracowanie systematyczne powstało w aleksandryjskiej Szkole Katechetów w pierwszej połowie III w. i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /17 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATRYSTYKA

  Filozofia patrystyczna obejmowała kilka odmian:

  1. Ze względu na swe zadania dzieliła się na apologetyczną i systematyczną. Dwoistość ta pochodziła stąd, że pierwsze próby filozoficzne chrześcijan wypływały z dwo­jakich potrzeb, zewnętrznych i wewnętrznych. Z jednej strony, filozofia miała...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /4 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA (W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM ŚREDNIOWIECZE, DO V W.)

  1. wiara a filozofia chrześcijan. W tym samym czasie, kiedy powstawały ostatnie systemy starożytne, neopitagoreizm i neoplatonizm, rozpoczął się rozwój nowej filozofii: filozofii chrześcijan. Była ona związana z tradycją-starożytną i miała charakter analogiczny do współczesnej sobie filozofii Greków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /5 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAROŻYTNY POGLĄD NA ŚWIAT

  Starożytność, ściślej: Grecja sama, wytworzyła olbrzymi zasób najróżnorodniejszych koncepcji filozoficznych: filozofię systematyczną i krytyczną, dogmatyczną i sceptyczną, dualistyczny i monistyczny pogląd na świat, idealizm i realizm, wariabilizm i inwariabilizm, teizm, ateizm i panteizm, logikę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /3 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLOTYN I NEOPLATOŃCZYCY

  Syntezę filozoficzną całej epoki stanowił neoplatonizm Plotyna, ostatni wielki system starożytności. W przeciwieństwie do systemu Filona czynniki filozoficzne miały w nim przewagę nad religijnymi, duch Grecji nad duchem Wschodu. Powstał w Aleksandrii, już na schyłku epoki, w III w.n.e.

  ŻYCIE PLOTYNA...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /30.05.2011 Znaków /23 851

  praca w formacie txt

Do góry