Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ARYSTOTELICY I AWERROIŚCI

  Arystotelizm, zanim został przystosowany do wiary chrześcijańskiej, oddziałał najpierw na filozofię Zachodu w swej dawniejszej postaci. Nie była to wszakże postać pierwotna, lecz taka, jaką mu nadali dawni komentatorzy lub nowi zwolennicy w XIII wieku. Jedna postać heterodoksalnego arystotelizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /16 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUGI OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (OKRES SYSTEMÓW ŚREDNIOWIECZNYCH, XIII W.)

  W XIII wieku filozofia rozpoczęła nowy okres. Przemiana nastąpiła w związku z dwo­ma faktami, jakie zaszły w końcu poprzedniego okresu: z zorganizowaniem pracy nau­kowej oraz z odzyskaniem starożytnej filozofii.

  1. powstanie uniwersytetów. Zmiana w organizacji polegała najpierw na powstaniu uniwersytetów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /19 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA

  Zagadnienia filozoficzne tego okresu stanowiły zespół dość luźny; niektóre działy filozofii były wówczas zupełnie lub prawie zupełnie zaniedbane. Wyróżniały się dwie grupy:

  I. zagadnienia teologiczne (traktowane na podstawie Pisma św.) i II. zagadnienia nauk świeckich (od Pisma św. względnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /12 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFOWIE ARABSCY

  Podczas wczesnego średniowiecza w Europie zachodniej równolegle z łacińską, chrześci­jańską filozofią rozwijała się inna jeszcze filozofia: filozofia Arabów. Rozwijała się w innych warunkach niż chrześcijańska: Arabowie znali bowiem dzieła greckich filozofów i na ich podstawie budowali...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /25 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA W CHARTRES. HUMANIZM WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA

  W XII wieku, okresie rozkwitu wczesnej scholastyki, gdy Paryż kształcił teologów i dialektyków, druga wielka szkoła, szkoła w Chartres, zgromadziła humanistów. Szkoła ta, myśląca filologicznie i retrospektywnie, w filozofii nowych owoców nie wydała; nato­miast znakomicie podniosła ogólną kulturę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /11 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABELARD I SPÓR O UNIWERSALIA

  Obok metafizyków inny typ filozofów wczesnego średniowiecza stanowili dialektycy, którzy dokonali pracy już nie konstrukcyjnej, lecz analitycznej. Metafizycy opierali swe teorie na założeniu, że pojęciom odpowiada rzeczywistość; dialektycy uczynili z tego założenia podstawowe zagadnienie filozofii. Przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /24 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGON OD ŚW. WIKTORA SYNTEZA SCHOLASTYKI I MISTYKI

  Synteza scholastyki i mistyki podjęta została już w XII w. Terenem, na którym powstała, było opactwo św. Wiktora pod Paryżem, a głównym inicjatorem Hugon od św. Wiktora.

  ŻYCIE. Hugon (1096 - 1141), urodzony w Saksonii, pochodził z rodu hr. Blankenburg; od r. 1115 przebywał w klasztorze św. Wiktora...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /13 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚW. BERNARD I POCZĄTKI MISTYKI ŚREDNIOWIECZNEJ

  Mistycyzm stanowił w filozofii średniowiecza drugi, obok scholastyki, wielki prąd ortodoksalny. Miał z nią wspólne zadanie: poznanie prawd nadprzyrodzonych; ale gdy scholastyka widziała drogę do nich w rozumowaniu, mistycyzm widział ją w kontemplacji i uczuciu. Na tle stosunku do scholastyki wytworzyły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /8 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚW. ANZELM I POCZĄTKI SCHOLASTYKI

  Prąd najpotężniejszy średniowiecznej filozofii, ten, który stanowi scholastykę w ściślej­szym znaczeniu, nie od razu znalazł dojrzały wyraz, nie miał bowiem, jak panteizm, goto­wych wzorów, lecz musiał sam wytwarzać stopniowo metodę i teorię. Wielkiego filozofa wydał dopiero na przełomie XI i XII...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /19 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERIUGENA I PRĄD PANTEISTYCZNY

  System najbardziej zbliżający się do panteizmu, jaki wydała filozofia średniowieczna, powstał na samym początku, już w IX w.; był dziełem Eriugeny.

  POPRZEDNICY. System Eriugeny był typu neoplatońskiego, należał do tego szeregu rozwojowego, który został zapoczątkowany przez Plotyna. Pism samego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /15 848

  praca w formacie txt

Do góry