Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie pozasądowe

  Charakterystyka

  Postępowanie pozasądowe - postępowania toczące się poza sądami powszechnymi. Obok procesu i postępowania nieprocesowego jest jednym z rodzajów postępowania cywilnego. Postępowanie pozasądowe ma charakter rozpoznawczy - wykonywanie jego orzeczeń oraz ugód zawartych w jego trakcie odbywa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks siły nabywczej

  Charakterystyka

  Syntetycznym miernikiem względnego potencjału rynkowego pomiędzy regionami geograficznymi jest wskaźnik pojemności rynku (z ang. Buying Power Index) (D. Tull, D. Hawkins 1987, s.88-90).

  Indeks siły nabywczej (ISN), inaczej Wskaźnik siły nabywczej jest miernikiem obliczanym na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks siły nabywczej

  Charakterystyka

  Syntetycznym miernikiem względnego potencjału rynkowego pomiędzy regionami geograficznymi jest wskaźnik pojemności rynku (z ang. Buying Power Index) (D. Tull, D. Hawkins 1987, s.88-90).

  Indeks siły nabywczej (ISN), inaczej Wskaźnik siły nabywczej jest miernikiem obliczanym na podstawie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wakat

  Wakat to wolne stanowisko pracy. Przyczyną powstania wakatu może być pracowników|przemieszczenie pracownika na inne stanowisko, rozwiązanie umowy (zwolnienie) lub powstanie stanowiska w wyniku zmiany organizacyjnej.

  Kierownictwo może podjąć decyzję o:

  obsadzeniu wakatu - rozpoczęciu procesu rekrutacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALEBRANCHE

  Nowe idee, zapoczątkowane przez Kartezjusza, doznały szczególnych przeobrażeń w filozofii Malebranche'a. Były one wynikiem radykalnego spotęgowania tych czynników, które już były silne w kartezjanizmie: czynników spirytualistycznych i religijnych w meta­fizyce, a trzeźwej obserwacji w teorii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /19 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALILEUSZ

  Praca przyrodników od początku nowej ery dała nie tylko ważne wyniki faktyczne, ale także uświadomiła właściwą metodę nauki. Wybitnym uczonym, który z filozoficzną rozwagą sformułował nowe idee metodologiczne na samym początku XVII w., był Ga­lileusz.

  ŻYCIE. Galileo Galilei (1564-1642) urodził...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /11 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUGI OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (OKRES SYSTEMÓW NOWOŻYTNYCH, WIEK XVII)

  1. okres wielkich systemów. Po nieskrystalizowanym filozoficznie Odrodzeniu do­piero w wieku XVII filozofia nowożytna uświadomiła sobie w pełni cele i opanowała środki. Podjęła teraz pracę pozytywną, podczas gdy Odrodzenie wyładowywało się prze­ważnie w polemice z przeszłością. Będąc bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /4 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII RENESANSOWEJ

  Zakres zagadnień zmienił się znacznie od wieków średnich; minął czas wszech obejmujących „sum", ich zagadnienia rozdzieliły się między filozofów uprawiających roz­maite działy. Bruno filozof przyrody, Grocjusz filozof prawa, Cherbury filozof religii, Bacon metodolog, Ramus logik, Montaigne biotechnik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /11 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA FILOZOFIA ODRODZENIA

  1. humanizm wcześnie, już koło połowy XV w., zawitał do Polski. Humanistą, rene­sansowym człowiekiem czystej krwi był Grzegorz z Sanoka (1403-1477), magister i profesor krakowski, później arcybiskup lwowski. Wróg abstrakcyjnych, scholastycznych dociekań, które miał za „marzenia na jawie", za fantazję...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /8 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUAREZ I MODERNIZACJA SCHOLASTYKI

  Na początku nowożytnej ery scholastyka była w upadku i w opozycji do niej formowała się nowa filozofia. Jednakże upadek nie trwał długo, a opozycja bynajmniej nie była po­wszechna. Zupełnie fałszywie wyobraża sobie dobę Odrodzenia, kto sądzi, że z dnia na dzień skończyła się w niej dawna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Mati123 Dodano /31.05.2011 Znaków /19 518

  praca w formacie txt

Do góry