Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  LEIBNIZ

  Ostatni wielki system racjonalistyczny XVII w., zbudowany przez Leibniza, wyrósł na podłożu pluralizmu i indywidualizmu, z poczucia różnorodności i indywidualności rzeczy. Na tym podłożu umiał uzgodnić przeciwieństwa, jakie ujawniła dotychczasowa filozofia.

  ŻYCIE LEIBNIZA było jedyne w swoim rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /35 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPINOZA

  Między systemami filozoficznymi XVII w. system Spinozy miał charakter monistyczny: przezwyciężał przeciwstawienie ducha i materii, choć nie sprowadzał ducha do materii ani materii do ducha.

  ŻYCIE. Benedykt (lub Baruch) Spinoza (lub Despinoza, d'Espinoza, De Spinoza żył od 1632 do 1677; pochodził z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /16 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał spekulacyjny

  Charakterystyka

  Kapitał spekulacyjny jest kapitałem inwestorów nastawionych na krótkoterminowe lokowanie funduszy w aktywa, które w ich ocenie przyniosą ponadprzeciętny zysk. Lokowanie kapitału spekulacyjnego, a wiec spekulacja, polega na formułowaniu oczekiwań co do przyszłych zmian cen określonych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOBBES

  Inny system XVII wieku, który zagadnieniom tego stulecia dawał naturalistyczne roz­wiązanie, był dziełem Hobbesa.

  ŻYCIE. Thomas Hobbes (1588-1679) pochodził z angielskiej pastorskiej rodziny; studiował w Oksfordzie, gdzie za jego czasów uczono jeszcze scholastycznej filozofii. Wyrósł wszakże na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /12 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet sterujący

  Charakterystyka

  Komitet Sterujący jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. To on podejmuje decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /3 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małopolska Organizacja Turystyczna

  Charakterystyka

  Celem stowarzyszenia o nazwie Małopolska Organizacja Turystyczna jest kreowanie i promowanie atrakcyjnego wizerunku Krakowa i Małopolski na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych, wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju turystyki Krakowa i województwa małopolskiego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura społeczna

  Charakterystyka

  Struktura społeczna to układ zależności, stosunków i dystansów społecznych między ludźmi, kategoriami społecznymi, organizacjami, instytucjami i innymi elementami dającymi się w społeczeństwie wyodrębnić. Układ ten występuje zarówno na poziomie globalnym, jak i w mikroskali. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura społeczna

  Charakterystyka

  Struktura społeczna to układ zależności, stosunków i dystansów społecznych między ludźmi, kategoriami społecznymi, organizacjami, instytucjami i innymi elementami dającymi się w społeczeństwie wyodrębnić. Układ ten występuje zarówno na poziomie globalnym, jak i w mikroskali. W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

  Charakterystyka

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach Programu będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System identyfikacji wizualnej

  Charakterystyka

  System identyfikacji wizualnej (Corporate Identity) - wszystko to, co pozwala zidentyfikować firmę i odróżnić ją od innych. Strategia budowania korzystnego wizerunku społecznego musi brać pod uwagę wiele czynników i zgodnie harmonizować tożsamość przedsiębiorstwa z jego osobowością...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /3 811

  praca w formacie txt

Do góry