Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Portal Business Intelligence

  Charakterystyka

  Portal Business Inteligence jest to miejsce integracji różnorodnych zasobów wiedzy takich jak aplikacje, informacje oraz uslugi WWW. Na Portalu BI poza wiedzą na temat partnerów biznesowych powinny znajdować się również informacje dotyczące notowań giełdowych, sytuacji finansowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyposażenie

  Charakterystyka

  Wyposażenie to zużywające się stopniowo rzeczowe składniki majątku trwałego, związane z wykonywaną działalnością, nie zaliczane odrębnymi przepisami do środków trwałych.

  Do wyposażenia możemy zaliczyć min :

  sprzęt techniczny ( narzędzia, przyrządy, urządzenia) sprzęt...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /3 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyposażenie

  Charakterystyka

  Wyposażenie to zużywające się stopniowo rzeczowe składniki majątku trwałego, związane z wykonywaną działalnością, nie zaliczane odrębnymi przepisami do środków trwałych.

  Do wyposażenia możemy zaliczyć min :

  sprzęt techniczny ( narzędzia, przyrządy, urządzenia) sprzęt...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /3 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia jako nauka o bycie

  Istnieje nauka, która bada Byt jako taki i przysługujące mu atrybuty istotne. Nie jest ona żadną z tzw. nauk szczegółowych, bo żadna z tych nauk nie bada ogólnie Bytu jako takiego, lecz wyodrębnia pewną część bytu i bada jej własności, jak na przykład nauki matematyczne. Otóż, ponieważ poszukujemy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /6 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSPEKTYWA NA DALSZY ROZWÓJ FILOZOFII

  Okres wielkich systemów był intensywny, ale krótki. Po roku 1830, po śmierci Hegla można go uważać za skończony. Żył jeszcze Schelling i Schopenhauer i wszyscy znakomitsi mesjaniści polscy, ale rozwój idealistycznej metafizyki się zatrzymał, nie pojawiały się w niej nowe pomysły, a w społeczeństwie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /6 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII W POCZĄTKU XIX WIEKU

  Cztery były kardynalne zagadnienia filozofii tego okresu, filozofii metafizycznej, spekulatywnej, systemotwórczej:

  1) Jaka jest pierwotna natura bytu?

  2) Wedle jakiego prawa z pierwotnego bytu rozwija się cała różnorodność świata?

  3) Jakie posiada ta różnorodność postacie?

  4) W jaki sposób można...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /8 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA MESJANISTYCZNA W POLSCE

  Polska w początku XIX w. wydała systemy metafizyczne o nie mniejszych aspiracjach i nie mniejszym polocie niż niemieckie, a tym bardziej francuskie. Po pokoleniu ludzi przejętych ideami Oświecenia przeszła od razu do maksymalnego programu, do absolutnej metafizyki, do syntezy, do wielkich systemów, do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /26 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAINE DE BIRAN I SPIRYTUALIZM FRANCUSKI

  Metafizyka, ale o charakterze innym niż niemiecka, powstała również we Francji. Nie odwoływała się do prawd apriorycznych, lecz do konkretnego doświadczenia, mianowi­cie do doświadczenia wewnętrznego. Miała charakter nie idealistyczny, lecz spirytualistyczny. Podwaliny jej stworzył Maine de...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /22 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEL

  Najpełniejszym z idealistycznych systemów był system Hegla.

  ŻYCIE. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) pochodził ze Szwabii, z rodziny urzędniczej. Rozpoczął studia od teologii, a działalność pisarską od rozpraw teologicznych i politycznych. Dopiero względnie późno, w 1801 r., wystąpił na polu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /29 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHELLING

  Inną postać niż Fichte dał idealizmowi Schelling. Rozwinął go w pomijanej przez Fichtego filozofii przyrody; dał mu orientację estetyczną i religijną; oparł go na intuicji i uczuciu. We wszystkim tym był filozoficznym wyrazicielem panującego naówczas ro­mantyzmu.

  POPRZEDNICY. Schelling korzystał z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /12 966

  praca w formacie txt

Do góry