Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Łańcuch logistyczny

  Charakterystyka

  Łańcuch logistyczny to taki łańcuch transportowo - magazynowy, który stanowi technologiczne połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych, drogami przewozu towarów.

  Poszczególne działania w ramach funkcjonowania łańcucha logistycznego to kolejne etapy całego procesu przepływu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja strukturalna

  Definicja

  Inflacja strukturalna jest to inflacja, która wynika ze zmian w strukturze popytu oraz podaży. Pod wpływem zmian zachodzących w strukturze popytu oraz podaży jedne gałęzie będą bowiem doznawać wzrostu popytu na swoje wyroby, podczas gdy w przypadku innych popyt ten będzie spadał. Jeżeli...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /3 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbiorca informacji

  Charakterystyka

  Odbiorca to jeden z elementów procesu komunikowania się. Jako adresat każdego komunikatu ma za zadanie zdekodować

  komunikat, który formułuje do niego nadawca.

  Odbiorcy informacji nie można utożsamiać z jednostką. Współczesny przepływ informacji osiągnął tak duży stopień...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /2 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parabank

  Definicja

  Parabanki - w świetle polskiego ustawodawstwa są instytucjami utworzonymi na podstawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. 1996, Nr 1, poz. 2), świadczące usługi podobne do bankowych. Są to również pośrednicy między bankami a na ogół drobnymi kredytobiorcami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model Silvestro

  Charakterystyka

  R. Silvestro zaprezentował w 1998 roku model zarządzania jakością|systemu zarządzania jakością dostosowany do specyfiki organizacji usług|usługowych. Składa się on z trzech części: wewnętrzna zawiera kluczowe obszary, środkowa je rozwija, a zewnętrzna pokazuje metody wspomagające...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /2 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymuszenie

  Charakterystyka

  Wymuszenie jako jeden ze stylów tradycyjnego rozwiązywania konfliktów ma miejsce wtedy gdy jedna ze stron próbuje osiągnąć własne cele kosztem interesów pozostałych uczestników konfliktu. Jednostka ta staje się stroną dominującą w sporze, sięgając do własnych źródeł władzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /4 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrum transferu technologii

  Charakterystyka

  Centra Transferu Technologii (CTT) to zróżnicowana organizacyjnie grupa nie nastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrum transferu technologii

  Charakterystyka

  Centra Transferu Technologii (CTT) to zróżnicowana organizacyjnie grupa nie nastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie metod pracy

  Badanie Metod Pracy sprowadza się do podziału badanego procesu pracy na odpowiednio drobne części składowe, zarejestrowana ich za pomocą umownych symboli graficznych, poddania każdej z nich krytycznej ocenie i analizie pod kątem eliminacji, połączenia lub uproszczenia sposobu jej realizowania, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal Business Intelligence

  Charakterystyka

  Portal Business Inteligence jest to miejsce integracji różnorodnych zasobów wiedzy takich jak aplikacje, informacje oraz uslugi WWW. Na Portalu BI poza wiedzą na temat partnerów biznesowych powinny znajdować się również informacje dotyczące notowań giełdowych, sytuacji finansowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt

Do góry