Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Grecja jako korzenie cywilizacyjne dla Europy / filozofia / nauka / demokracja

  Cywilizacja grecka rozpadła się na fazy:

  - okres kolonizacji helleńskiej

  - okres pojawienia się Imperium Perskiego (wojny grecko – perskie)

  - okres potęgi macedońskiej

  Ważne instytucje dla Europy

  - wpływ greckich państw – miast (polis)

  - w polis rodzi się pojęcie obywatela, sprawiedliwości...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia cywilizacji / migracje / ludy semickie / Egipt

  Egipt: cywilizacja sumeryjska, państwo Meluhha; podstawą egzystencji była woda

  Sumer: druga cywilizacja w dolinie Indusu

  - obie te cywilizacje są uzależnione od środowiska wodnego

  - cywilizacje te oddzielały Mezopotamia

  System społeczny dominujący w tych cywilizacjach:

  - system despoti totalitarnych i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie wewnętrznych granic Europy

  Norman Davies „Europa”

  - Europa nie jest samodzielnym kontynentem, lecz wypustkiem Azji

  - unikalność geograficzna istnieje pomiędzy Portugalią a Szwajcarią

  - Karol Wielki: Europa jako łacińska część kontynentów (istnieją krainy łacińskie i romańskie)

  - Leon IV: widział...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja Szpenglera / Toynbee / Koneczny. Koncepcja Spenglera

  - dzieło „Zmierz Zachodu”

  kulturą nazywa te jednostki, które są nazwane cywilizacjami

  kultura - cywilizacja w fazie rozkwitu; cywilizacja jest zdegenerowaną formą kultury (faza schyłku)

  - zajął się ośmioma kulturami: egipską, meksykakńską, indyjską, zachodnią, klasyczną, chińską...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /4 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój nauki o cywilizacji

  Louis Henry Morgan

  Podział cywilizacji:

  - okres dzikości (okres paleolitu)

  - okres barbarzyństwa (neolit)

  - okres cywilizacji (rewolucja tech.)

  Trzy podstawowe formy interpretacji procesu dziejowego

  - pogląd na dzieje jako proces cykliczny: proces nawrotów, powtarzanie tego samego procesu; wieczne nawroty...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja kultura / cywilizacja

  Kultura – całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości przekazywany z pokolenia na pokolenie; jest to wszystko co się wytworzyło i się wytwarza.

  Części składowe kultury:

  Kultura materialna - termin określający wszelkie fizycznie istniejące rzeczowe wytwory pochodzące z przejawów...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja niepotokowa

  Charakterystyka

  Produkcja niepotokowa (gniazdowa) - kierunek przebiegu przedmiotów pracy między stanowiskami jest zmienny, każde stanowisko pracy może współpracować z różnymi stanowiskami i kolejność operacji technologicznych może być zmienna.

  W warunkach produkcji niepotokowej na stanowiskach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochodowość krytyczna

  Charakterystyka

  Dochodowość krytyczna - jest jedną z dwóch części analizy progowej, możemy zdefiniować ją jako udział dochodu w przychodzie, przy którym następuje zrównanie podatku obliczonego dla podatkowej karty przychodów i rozchodów, z kwotą podatku obliczanego na zasadzie ryczałtu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /3 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochodowość krytyczna

  Charakterystyka

  Dochodowość krytyczna - jest jedną z dwóch części analizy progowej, możemy zdefiniować ją jako udział dochodu w przychodzie, przy którym następuje zrównanie podatku obliczonego dla podatkowej karty przychodów i rozchodów, z kwotą podatku obliczanego na zasadzie ryczałtu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /3 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochodowość krytyczna

  Charakterystyka

  Dochodowość krytyczna - jest jedną z dwóch części analizy progowej, możemy zdefiniować ją jako udział dochodu w przychodzie, przy którym następuje zrównanie podatku obliczonego dla podatkowej karty przychodów i rozchodów, z kwotą podatku obliczanego na zasadzie ryczałtu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /3 368

  praca w formacie txt

Do góry