Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Koncepcja państwa według Platona

  Platon był uczeniem Sokratesa. Jego główne dzieła: „Państwo” - wizja państwa i „Prawo”; obejmują wszystkie ówczesne dyscypliny naukowe. Platon zalicza się do autorów tzw. złotej myśli. Był prekursorem totalitaryzmu, twierdził że rządzić mają filozofowie i wojskowi. Państwo Platona jest komunizmem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /8 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika cywilizacji europejskiej

  Cechy kultury europejskiej:

  indywidualizm,

  postęp,

  czas,

  aktywność i innowacyjność,

  Cywilizacja zachodnia: Człowiek wybija się ponad świat, który ma mu służyć ( korzenie tego myślenia Biblia i Judaizm), dominacja i panowanie człowieka nad przyrodą i światem, brutalizacja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja przemysłowa

  XV/XVI w początek zaawansowanej żeglugi, nowe odkrycia geograficzne, zmiana mentalności, nowe rośliny, nowe kultury, nowe światy -> generalnym efektem rewolucja przemysłowa w XVII wieku- cechy główne i charakterystyczne: brak wiedzy typowo technicznej, liczyły się doświadczenie i praktyka, postęp...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans

  Odrzucenie całego średniowiecza, określenie „wieki ciemne”, odnowienie Rzymu antycznego, protest przeciwko lekceważeniu spraw doczesnych na rzecz Boskich, zakończenie myślenia schematycznego -> liczy się indywidualizm (vide Ockham), początki badań anatomicznych ( najpierw artyści a potem medycyna)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja

  Reformacja – ruch religijny i społeczny w XV i XVI w., mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był on reakcją na zjawiska, które miały miejsce w Kościele katolickim – w hierarchii kościelnej i w papiestwie. Reformację zapoczątkował Jan Hus, który zginął na stosie 6 lipca 1415 w Konstancji. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /2 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersytet – od średniowiecza do nowoczesności

  Korzenie :

  XI -XIII w pierwsze tłumaczenia tekstów grecko-arabskich ( zwłaszcza techniczno-naukowe), wraz z komentarzem i uzupełnieniem, spory wpływ dzieł Arystotelesa, stabilizacja sytuacji w Europie- stabilność feudalizmu, rozwój gospodarczy (nowości techniczne w rolnictwie), rozwój urbanizacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /3 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barbarzyńskie korzenie – klasztory jako ochrona wartości, / monastycyzm- iroszkoci

  Monastycyzm ma na celu kult religijny - służbę Bogu i dążenie do samorealizacji przez czystość duchową, ubóstwo, umartwianie się, modlitwę i kontemplację. W okresie wczesnego średniowiecza duże znaczenie miały klasztory iryjskie, które były ważnymi ośrodkami cywilizacji. Później ich rolę...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /3 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo a tradycja grecko - rzymska

  - filozofia grecka była narzędziem, które posłużyło chrześcijanom dla rozwoju teologii

  - kultura grecka przekształciła chrześcijaństwo w religię uniwersalną, otwartą na świat (forma tygla narodowego)

  bez dzieł Platona, Arystotelesa i in. chrześcijaństwo nie narodziłoby się

  -...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ kultury Żydowskiej / Izraela

  (Bardzo ubogo i nie jestem pewien czy dobrze)

  Wpływ Starego Testamentu, motyw ziemi obiecanej, motyw Ziemi jako daru od Boga i misja człowieka jako ulepszanie daru Boga, człowiek jako wzór i podobieństwo Boga - pierwiastek boski w każdym z nas ( imago dei –obraz boga), a ziemia jest poddana człowiekowi i ma...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzym – idea pax romana, rozwój kultury i jej rozpowszechnienie

  - cywilizacja rzymska miała wpływ na kształtowanie się kultury europejskiej

  - szerzenie idei pax romana, która miała określać stan pokoju istniejącego wewnątrz i na zewnątrz państwa

  - Rzymianie osiągnęli zdecydowany wpływ na Dację, która wcześniej była w barbarzyńskiej izolacji

  - przyłączenie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 086

  praca w formacie txt

Do góry