Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Determinanty systemu zarządzania strategicznego

  Charakterystyka

  zarządzania strategicznego został przedstawiony w pięcioaspektowej formule definiowania systemów zarządzania. Każdy ze scharakteryzowanych aspektów, został rozszerzony o determinanty tzn. metody, techniki i działania realizowane w ramach poszczególnych elementów systemu zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy polityczne demokratyczne występują w 3 postaciach

  a) w postaci systemu prezydenckiego;

  b) w postaci systemu parlamentarnego (parlamentarno-gabinetowy);

  c) w postaci systemu mieszanego.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fred G. Riggs (amerykański prof.)

  Wprowadził ład do systemu prezydenckiego i systemu parlamentarnego. Powiedział on, że systemami prezydenckimi (def.) nazywamy systemy, w których szef władzy wykonawczej jest równocześnie głową państwa, wybierany w tym samym wyborze i kadencja głowy państwa i szefa rządu jest tą samą kadencją. Władza...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe elementy demokracji

  a) wolne uczciwie przeprowadzone wybory do ciał i instytucji, które tworzą prawo lub stanowią władzę wykonawczą (wybory parlamentarne i prezydenckie). Wybory muszą być przeprowadzane cyklicznie (cykliczność wyborów);

  b) musi w tych systemach istnieć jednocześnie wolność słowa i stowarzyszeń –...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Juan Linz (hiszpański politolog)

  Powiedział, że wszystko co nie jest demokratyczne nie jest totalitarne. Może być niedemokratyczne i nie totalitarne. Powiedział on, że są państwa autorytarne, a nadto są też państwa, które są tradycyjnie niedemokratyczne.

  Systemy polityczne dzielimy na demokratyczne i niedemokratyczne.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria klasyfikacji systemów politycznych

  Systemy polityczne się klasyfikuje. Grupuje się je według istotnych podobieństw. Trzeba ustalić kryterium w jakim będziemy grupować systemy polityczne.

  Za kryterium klasyfikacji systemów politycznych przyjęto kryterium podziału państw na państwa socjalistyczne i państwa kapitalistyczne. Inne kryterium...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisywanie systemu politycznego

  Jeżeli mówimy, że system polityczny jest zespoloną całością to zachodzi tu pytanie – w jakim stopniu system polityczny, np. Polski, Sudanu jest zharmonizowaną całością? Czy system państwa jest systemem zespolonym? Czy tam wszystko jest dobrze? Często w literaturze system państwa jest porównywany do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /2 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  David Easton (Iston) (amerykański politolog) zaproponował definicję systemu politycznego

  Zaproponował definicję systemu politycznego.Uznał on, że opisywanie systemu politycznego tylko instytucjami i normami prawnymi jest tylko fragmentem pewnej rzeczywistości. Trzeba dołożyć do tej definicji co najmniej dwa elementy. Trzeba brać pod uwagę masowe zachowania ludzi zakorzenione w tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy definicyjne państwa (funkcje)

  Państwo jest tą organizacją, która do sprawowania polityki i władzy jest stworzona.

  Państwo – jest organizacją społeczną o kilku cechach:

  1. jest organizacją polityczną – to jest ta organizacja, która zajmuje się rządzeniem, sprawuje władzę, kieruje społeczeństwem.

  Państwo - jest to jedyna...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /3 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest polityka?

  Polityka – jest to pojęcie (podejście) wieloznaczne, definiowane jest różnie.

  Polityka – jest świadomą i celową działalnością zmierzającą do zdobycia lub utrzymania władzy i jest realizowana przez grupę większą bądź mniejszą po to aby realizować jakiś problem własny.

  Polityka – jest to...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /2 094

  praca w formacie txt

Do góry