Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Trzy kategorie ludzi wyłączonych z prawa wyborów (kryteria powszechności wyborów)

  a) w wyborach nie mogą brać udziału osoby, które są niepełnoletnie. Żeby wziąć udział w wyborach trzeba być pełnoletnim;

  b) w wyborach nie mogą brać udziału osoby, które są skazane na pozbawienie praw wyborczych;

  c) w wyborach nie mogą brać udziału ludzie ubezwłasnowolnieni prawomocnym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięć kanonów demokratycznych wyborów, takich faktów, które muszą zaistnieć, żeby wybory były demokratyczne

  1) Wybory muszą być wolne.

  Wybory są wolne. Wolność wyborów należy widzieć w 2 wariantach:

  a) w stosunku do czynnego prawa wyborczego,

  b) w stosunku do biernego prawa wyborczego.

  2) Wybory muszą być równe.

  Wybory są równe oznacza to, że każdy wyborca ma tyle samo głosów co każdy inny wyborca i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięć warunków powodzenia demokracji konsocjacyjnej

  To powodzenie zależy od warunków socjologicznych, od względnej równowagi grup podziału.

  Zależy od czynników historyczno – kulturowych (poczucie wspólnoty musi być silniejsze niż poczucie odrębności).

  Zależy od trafnych rozstrzygnięć konstytucyjnych i od dobrze zbudowanego prawa. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istnieją 4 kanony (fundamentalne rozwiązania (zasady, cechy)) demokracji konsocjacyjnej

  Wszystkie cech są równoprawne.

  W rządzie zasiadają przedstawiciele wszystkich segmentów (grup) podziału, czy to podziału językowego, czy grup narodowościowych, czy to podziału religijnego.

  Wszystkie segmenty (grupy) podziału korzystają z prawa weta w stosunku do decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Politolog holenderski ARREND LIJPHART i niemiecki uczony GERARD LEMBRUCH

  Wysunęli koncepcję demokracji konsocjacyjnej jako szczególnego rozwiązania w społeczeństwach podzielonych. Jest to demokracja oparta na współdecydowaniu, a współdecydowanie oparte jest na porozumieniu. Istotną cechą demokracji konsocjacyjnej jest zgoda wszystkich grup na to, że większość nie będzie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System konwentu (cechy)

  nie mieści się ani w systemie prezydenckim, ani w systemie parlamentarno – gabinetowym.

  powstał we Francji, stworzony przez Jakobinów.

  nie ma tu tradycyjnego podziału władzy.

  występuje Parlament, rząd, głowa państwa.

  Społeczeństwo wybiera Parlament, deputowanych Rady...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Prezydenta w systemie mieszanym (co należy do Prezydenta?)

  Jest władzą wykonawczą inną niż rząd (nie podlega on Parlamentowi jak rząd).

  Prezydent może rozwiązać Parlament bez podania wyraźnej przyczyny, jednak nie przed upływem roku od jego powstania.

  Jest naczelnym zwierzchnikiem sił zbrojnych.

  Ma częściowe uprawnienia Parlamentu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System mieszany

  W systemie mieszanym szefem władzy wykonawczej jest tylko i tylko Premier. Rząd powstaje i istnieje dzięki Prezydentowi i woli Parlamentu. Parlament powołuje do życia rząd.

  Tu istnieje instytucja wotum zaufania i instytucja wotum nieufności.

  Prezydent i Parlament może być wybrany różną wolą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje Prezydenta w amerykańskim systemie prezydenckim

  Prezydent jest szefem władzy wykonawczej.

  Jest głową państwa.

  Jest naczelnym wodzem sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, ale też naczelnym wodzem gwardii stanowej – narodowej, gdy Prezydent mobilizuje ją dla służby federalnej.

  Nie istnieje tu instytucja wotum zaufania i instytucja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  I wariant systemu prezydenckiego

  Prawdziwym systemem prezydenckim jest amerykański system prezydencki, który opiera się na podziale władz.

  Skąd się wziął podział władzy? - sformułował go Montesiusz.

  Co przyświecało idei podziału władzy? – chodziło o taki podział władzy, który nie naruszy prawa jednostki.

  Istotą tego systemu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt

Do góry