Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Polityka handlowa i jej narzędzia

  Państwo posługuje się różnymi środkami administracyjnymi– ograniczenia przedmiotowe lub terytorialne

  używa się różnych narzędzi:

  cła – narzędzia taryfowe

  nietaryfowe – pozataryfowe i parotaryfowe

  środki pozataryfowe są to wszystkie rodzaje regulacji, działań, procedur i środków...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /7 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólna koncepcja antyimportowa

  kraje rozwijające się muszą dojrzeć do aktywnego i efektywnego uczestnictwa w handlu międzynarodowym

  najpierw koncentracja na popycie wewnętrznym

  eksport jako zapłata za niezbędny import

  rozwój przemysłu – zwłaszcza przetwórczego

  deformacja cen

  przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe orientacje antyimportowej polityki gospodarczej

  Ekonomia rozwoju – nierównomierność rozwoju jest następstwem doktryny wolnego handlu, która faworyzowała kraje ekon zaawansowane

  Ekonomia dobrobytu – sprawiedliwy podział dochodów, stawia na pozaekonom korzyści – pełne zatrudnienie, edukacja, awans cywilizacyjny, zapewnienie politycznej samodzielności...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naukę o międzynarodowych stosunkach gospodarczych - Odrobina historii

  Protekcjonizm od zawsze – staroż, średn a potem merkantylizm

  Pojawienie się korzyści komparatywnych gdzie eksport i import cieszyły się równymi prawami

  Doktryna wolnego handlu

  Protekcjonizm nie zginął – teza o konieczności ochrony krajów słabszych ekonomicznie

  Zasada...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naukę o międzynarodowych stosunkach gospodarczych

  Należy ją traktować jako teorię ekonomii. Przedmiotem tej dyscypliny są zasady i mechanizmy rządzące tą gospodarką narodową.W gospodarce światowej zachodzą szybkie przemiany, rozwijają się rynki. Dziedzina ta, więc zyskała na dużej popularności. Przedmiotem badań są stwierdzenia bardzo ogólne –...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warianty przechodzenia od dyktatury do demokracji, jakie zdarzyły się w XX wieku

  1) Transformacja pod obcą kuratelą, dokonana przy pomocy czynnika zewnętrznego - czyli niedemokratyczne państwo, przegrywa wojnę i w warunkach okupacji jest przekształcane w demokrację (wojna w USA - północ południe, południe pod okupacja północy stało się demokracją).

  2) Za pomocą rewolucji (buntu)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /3 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY PRZEJŚCIA OD SYSTEMU NIEDEMOKRATYCZNEGO DO DEMOKRATYCZNEGO

  Systemy niedemokratyczne były bardzo silnie umocowane. Legitymizacja tych systemów była silna. Władza pochodząca od bogów jest kwestią wieków a nawet tysiącleci. Nie było bezpośredniego pomysłu, aby to zmienić.

  Demokracje XX-go wieku pojawiały się skokowo (raptownie) a nie ewolucyjnie. Były gotowe...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy systemu totalitarnego

  1) System totalitarny jest oparty na politylizacji życia. W systemie totalitarnym nie chodzi oto, aby obywatele zajmowali się swoimi sprawami. W systemie totalitarnym obywatel powinien a nawet musi zajmować się polityką. W systemie totalitarnym wszyscy powinni angażować się w politykę.

  2) Drugą cechą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy systemu autorytarnego

  Najistotniejszą cechą systemu autorytarnego jest podział sfery swobodnego działania społeczeństwa pod warunkiem, że społeczeństwo nie miesza się do polityki.

  Inną cechą systemu autorytarnego jest to, że elita władzy biorąc sobie władzę nie przedstawia wizji przyszłości...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie systemów autorytarnych na podstawie dwóch przypadków: Hiszpanii i Polski

  W Hiszpanii był system autorytarny od 1936r. (od początku wojny domowej w Hiszpanii). System autorytarny w Hiszpanii był za czasów generała Franco.

  W Polsce system autorytarny był od 1926r. (Od zamachu majowego) do wybuchu II wojny światowej.

  Autorytarny system hiszpański był efektem wojny domowej. Był...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 809

  praca w formacie txt

Do góry