Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Transfer technologii

  Postęp techniczny w aspekcie ekonomicznym jest, gdy pojawiają się:

  Nowe metody wytwarzania danego produktu, skutkiem jest wzrost efektywności czynników produkcji – innowacyjność wytwarzania

  Jakościowo lepsze lub nowe produkty – innowacyjność produktu

  Wiedza techniczna jest utożsamiana z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /8 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nielegalne przepływy kapitałowe

  Globalizacja gospodarki światowej oddziałuje także na finanse międzynarodowe

  Coraz większa liberalizacja i znoszenie ograniczeń dewizowych powoduje coraz intensywniejsze przemieszczanie się kapitałów

  One mogą być udokumentowane i nieudokumentowane

  Mafie, pralnie, rozboje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /8 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzelectwo

  Charakerystyka

  Strzelectwo wywodzi się z konieczności przetrwania. Początkowo, broń palną wykorzystywano przede wszystkim do obrony oraz zdobycia pożywienia. Z końcem XVIII wieku, wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej, polowanie dla zdobycia pożywienia było stosowane coraz rzadziej i strzelectwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /3 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra praktyka produkcyjna

  Dobra Praktyka Produkcyjna GMP (ang. Good Manufacturing Practice) wraz z Dobrą Praktyką Higieniczną GHP (ang. Good Hygienic Practice) oraz systemem zarządzania HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) - Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych lub Analiza Ryzyka i Krytyczne Punkty Kontroli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /5 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagane kwalifikacje kierownika

  Umiejętność wrodzona czy nabyta?

  Fayol jako pierwszy stwierdził, że bycia kierownikiem można się nauczyć. Jego poprzednicy twierdzili, że jest to umiejętność wrodzona. Kierownicy pracują z ludźmi i przez ludzi. "Ludzie" to nie tylko podwładny personel, lecz także inni, znajdujący się niżej w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /4 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pułapka płynności

  Charakterystyka

  Pułapka płynności - jest to sytuacja, kiedy stopa procentowa na rynku kształtuje się na tak niskim poziomie, że nieopłacalne jest lokowanie oszczędności w obligacje, co prowadzi do nieskończenie dużego popytu na pieniądz.

  Pułapka płynności została po raz pierwszy opisana przez...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pułapka płynności

  Charakterystyka

  Pułapka płynności - jest to sytuacja, kiedy stopa procentowa na rynku kształtuje się na tak niskim poziomie, że nieopłacalne jest lokowanie oszczędności w obligacje, co prowadzi do nieskończenie dużego popytu na pieniądz.

  Pułapka płynności została po raz pierwszy opisana przez...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Murraya

  Charakterystyka

  Test osobowości opracowany w 1935 roku przez amerykańskiego psychologa Henry’ego Murraya oraz jego długoletnią współpracownicę Christinę Morgan. Stał się „jednym z najważniejszych i powszechnie stosowanych empirycznych narzędzi klinicysty i badacza osobowości. W teście tym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /8 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

  Przez dziesiątki lat przedmiotem zainteresowania teorii MSG był wyłącznie obrót towarowy

  Zakładało się brak mobilności – w ujęciu międzynarodowym:

  ziemi, pracy, kapitału

  pokazała się internacjonalizacja, a handel wewnątrzgałęziowy zaczął zastępować...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /7 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Argumenty na rzecz stosowania narzędzi polityki handlowej

  1.ograniczać import,

  Argumenty te są zbieżne ze stosowaniem protekcjonizmu

  Argumenty ogólne

  Ochrona procesu industrializacji-zasady wolnego handlu dotyczą tylko krajów na podobnym poziomie rozwoju, kraje na wcześniejszym poziomie rozwoju muszą mieć ochronę

  Cło optymalne - pojawiło się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /1 705

  praca w formacie txt

Do góry