Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wielostronna integracja walutowa

  Integracja walutowa może być niepełna lub pełna

  1979-1999 - Europejski System Walutowy – niepełna integracja, kraje uczestniczące utrzymywały swoje waluty w określonych granicach i podejmowały konieczne interwencje na rynkach dewizowych

  W 1997 w Azji, próbowano zbudować Azjatycki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stabilizacja kursów walutowych

  Na stabilność globalnych rynków finansowych duży wpływ wywierają wahania kursów walut

  Ich żywiołowy charakter poprzez wpływ na ceny importu, eksportu, poziom stóp procentowych, dochodów, wpływów budżetowych państwa działa destabilizująco na poszczególne gospodarki i prowadzi do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porozumienie waszyngtońskie

  Zawierało wskazania:

  utrzymanie dyscypliny budżetowej

  zniesienie w publicznych budżetach priorytetu na kształcenie, zdrowie, infrastrukturę

  przeprowadzenie reformy podatkowej, polegającej na rozszerzeniu bazy podatkowej i obniżeniu stawek podatkowych

  podwyższenie stóp procentowych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzysy finansowe

  W ostatnich dziesięcioleciach było kilka załamań finansowych

  Identyfikacja wywołujących je czynników wewnętrznych: błędy w polityce makroekonomicznej, słabości strukturalne i instytucjonalne w poszczególnych krajach

  W warunkach globalizacji i liberalizacji oraz deregulacji rynków...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /9 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój rynków finansowych

  Rozwój globalnych rynków finansowych byłby niemożliwy bez otwarcia narodowych rynków finansowych. Liberalizacją i deregulację tych rynków zapoczątkowały kraje wysoko rozwinięte w latach 70. XX w. W następnym dziesięcioleciu podobnie stało się w krajach rozwijających się. One wcześniej uległy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /5 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia międzynarodowego systemu walutowego

  system waluty złotej – gold standard

  system walutowy oparty na wymienialności banknotów na złoto po stałym kursie funkcjonował w latach 1819-1914;

  złota jako środka wymiany i przechowywania wartości używano od starożytności

  wymienialność banknotów na złoto na żądanie ustanowiono w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /5 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowy system walutowy

  kurs walutowy zmienia się w wyniku działania sił rynkowych, braku utrudnień w przepływie kapitału czy siły roboczej

  rzeczywistość jest inna – kraje stosują zróżnicowane systemy walutowe

  Inny czynnik zmian – to skala powiązań handlowych i kapitałowych

  decyzje polityki fiskalnej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /4 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurs walutowy i rynek walutowy

  Wymiana międzynarodowa powoduje powstanie należności i zobowiązań między podmiotami znajdującymi się w różnych krajach. Regulowanie należności między podmiotami znajdującymi się w różnych krajach nazywa się rozliczeniami międzynarodowymi

  Rozliczenia mogą być prowadzone z udziałem pieniądza...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /9 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIGRACJA JAKO PROBLEM GLOBALNY

  Migracja jest jednym z największych współczesnych problemów na świecie

  Źródła migracji:

  Pogłębiające się zróżnicowanie ekonomiczne świata

  Gwałtowny wzrost liczby ludności na świecie.

  Milenijne Cele Rozwoju zostały przyjęte w Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /3 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miedzynar przepływy ludnosci

  Migracja – zmiana miejsca zamieszkania osoby, rodziny lub gospodarstwa domowego

  Ze względu na położenie miejsca pierwotnego i docelowego -migracja:

  międzynarodowa

  międzyregionalna

  lokalna

  2 rodzaje mobilności przestrzennej:

  zmiana miejsca zamieszkania –migracja

  nie ma zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /4 536

  praca w formacie txt

Do góry