Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Polska myśl liberalna, reprezentujące ją środowiska i główne postacie do 1939r.

  Liberalizm jest to ruch umysłowy i intelektualny, który pojawił się w Królestwie polskim po 1815 roku, ale nigdy nie wytworzyć ruchu politycznego. Był ruchem o dość wąskiej podstawie społecznej. Promotorzy polskiego liberalizmu zajmowali się kwestiami ekonomicznymi i społecznymi a nie politycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska myśl konserwatywna, reprezentujące ja partie i główni działacze do 1939r.

  Konserwatyzm ukształtował się latach 30’ Jednym ze współtwórców konserwatyzmu w Galicji by Antoni Zygmunt Helcel. zalicza się do konserwatyzmu ewolucyjnego, którego protoplasta był Edmunt Burke.

  Innym znanym twórca konserwatyzmu galicyjskiego był Józef Szujski-. Uważał on, że nie można odrzucać zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska myśl socjalistyczna, reprezentujące ją partie i główni działacze do 1939r.

  Ważna dla socjalizmu było rozwinięcie idei socjalistycznej przez pokolenie myślicieli społecznych polistopadowych, m.in. Edwarda Dembowskiego, Henryka Kamieńskiego, Ludwika Królikowskiego,. Łączyli oni wyzwolenie narodowe z wyzwoleniem społecznym. Przewidywali powstanie społeczeństwa egalitarnego, które...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /3 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia ideowe systemów logistycznych

  oferowanie każdemu klientowi produkty wg jego preferencji oraz w najdogodniejszych dla niego partiach, terminach i formach regulacji zobowiązań – zaspokojenie potrzeb klientów pod względem czasu, niezawodności, komunikacji i wygody

  zapewnienie jak najniższego, a zarazem akceptowanego poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fuzje i akwizycje

  Fuzja– kilka przedsiębiorstw łączy swoje majątki w jeden;

  Fuzja egalitarna – połączenie dwóch podmiotów o podobnej wielkości

  Fuzja wchłonięcia – gdy podmioty są różnej wielkości i mają różny potencjał

  Są jeszcze inne rodzaje fuzji – ale nie omawiamy

  Warto zwrócić uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negatywy korporacji międzynarodowych

  Stosowanie cen transferowych, pożyczek fasadowych, polityki manewrowania terminami płatności, wewnętrznego licencjonowania

  Świadome unikanie płacenia podatków w kraju goszczącym – zawyżanie kosztów, sprytne manipulowanie przychodami

  Świadome opieranie się na imporcie od spółek-córek...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy firmy globalnej

  dany podmiot nie musi być obecny we wszystkich państwach – ważne aby był na najważniejszych rynkach - najczęściej określa się rynek światowy jako kraje Triady, ewentualnie Triady oraz rozwijające się i będące w okresie transformacji kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Azji, Ameryki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby rozwiązania kryzysu zadłużeniowego

  Świat nie był przygotowany na takie kryzysy

  Poszukiwano rozwiązań, było wiele koncepcji, problemem było rozłożenie kosztów pomiędzy wierzycieli i dłużników

  Pierwsze propozycje – zapewnić dalszy dopływ funduszy pożyczkowych aby uchronić te gospodarki przed całkowitym załamaniem –...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /7 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Prebisha

  50/60. XX w.

  Na podstawie badań empirycznych w GB

  Wniosek:

  W długim okresie następuje stałe pogarszanie się relacji cenowych surowców mineralnych i artykułów rolnych w stosunku do cen dóbr przemysłowych;

  Czyli pogarszają się terms of trade krajów eksportujących te...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria wzrostu zubażającego

  Lata 50. XX w. W pewnych warunkach handel międzynarodowy prowadzi do spadku dobrobytu państwa zwiększającego eksport

  Głównie – surowce i produkty rolne – np.. Brazylia z kawą

  Kraj ma dominującą pozycję na rynku surowców

  Wpływy ze sprzedaży surowców stanowią istotną część dochodu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /616

  praca w formacie txt

Do góry