Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Metoda praw własności

  Charakterystyka

  Metoda praw własności " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką współzależną będącą spółką handlową oraz wyceniając udziały w jednostce stowarzyszonej. Jednostką stowarzyszoną jest spółka handlowa, na którą znaczący inwestor (spółka handlowa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda praw własności

  Charakterystyka

  Metoda praw własności " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką współzależną będącą spółką handlową oraz wyceniając udziały w jednostce stowarzyszonej. Jednostką stowarzyszoną jest spółka handlowa, na którą znaczący inwestor (spółka handlowa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda praw własności

  Charakterystyka

  Metoda praw własności " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką współzależną będącą spółką handlową oraz wyceniając udziały w jednostce stowarzyszonej. Jednostką stowarzyszoną jest spółka handlowa, na którą znaczący inwestor (spółka handlowa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia turystów

  Charakterystyka

  Trzy interesujące typologie turystów zaproponowane przez francuskich socjologów przedstawił  Przecławski (1996). Typologie te zostały poprzedzone badaniami empirycznymi. Typologie Bassanda i Cohena odnoszą się do turystyki międzynarodowej, typologia Boyera zaś wyodrębnia typy turystów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /6 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwuczynnikowa teoria Herzberga

  Charakterystyka

  Model został opracowany w 1957 roku. Herzberg przeprowadził serię badań wśród księgowych oraz inżynierów. Na podstawie rozmów z 200 pracownikami wyciągnął następujące wnioski.Czynniki motywujące pracowników do pracy można podzielić na dwie grupy:

  Czynniki higieny (czynniki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesny konserwatyzm, liberalizm, ruch ludowy i neokomunizm

  KONSERWATYZM II wojna światowa zadała cios konserwatystom, zniknęła warstwa ziemiańska. Odrodzenie tego ruchu w Polsce nastąpiło w latach ’70. W nowoczesnym konserwatyzmie istnieją 3 odłamy: 1. Demokratyczno- Państwowy, 2. Elitarystyczno-Narodowy, 3. Konserwatyzm Liberalny

  *1979 r. powstał Ruch Młodej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /6 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model gospodarczy Polski w latach PRL-u

  Po II w.św. przed twórcami polskiej myśli politycznej, z wyjątkiem komunistów, stało trudne zadanie. Nie widziano możliwości urzeczywistnienia przedwojennego wzorca ustrojowego, brały to pod uwagę instytucje rządowe w Polsce i wspierające je ugrupowania polityczne. Również w powojennej słabo...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /4 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem granic Polski w latach okupacji, poszczególne koncepcje na ten temat

  Wszystkie ugrupowania i rządy emigracyjne były przekonane, że Polska musi odrodzić się w nowym kształcie terytorialnym i współtworzyć różne porozumienia międzynarodowe, by mogła odgrywać samodzielną role w polityce światowej. Projekty i propozycje terytorialne uzasadniano różnymi argumentami...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /3 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antysemityzm i jego charakter w Polsce. Stanowisko do tego problemu poszczególnych obozów politycznych

  Zaostrzenie się antagonizmów narodowościowych było jednym ze skutków wielkiego kryzysu ekonomicznego. Radykalizujące środowiska chłopskie, młodzieżowe i robotnicze winą za swoje trudne położenie obwiniały antypolską działalność mniejszości narodowych, zwłaszcza żydowskich. Sprzyjała temu niska...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /5 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl gospodarcza w latach II RP w ujęciu poszczególnych obozów politycznych

  Poszczególne ugrupowania i obozy polityczne w okresie II RP absorbowały silnie sprawy gospodarcze. Zastanawiały się nad przyczynami i istotą wielkiego kryzysu gospodarczego, jaki miał miejsce w drugiej dekadzie RP. Stawiały pytania o przyszłość kapitalizmu w Polsce i wybór odpowiedniego ustroju...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /6 642

  praca w formacie txt

Do góry