Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Innowacyjna teoria przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Elementami budowy tej teorii są innowacje. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje maksymalizacja korzyści wprowadzania innowacji.

  Austriacki ekonomista Joseph Schumpeter ( 1883 - 1950) zerwał z równowagą rynkową...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /3 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt refinansowy

  Charakterystyka

  Jednym z rodzajów kredytu udzielanego przez bank centralny pozostałym bankom jest kredyt refinansowy. Kredyt ten udzielany jest przez bank centralny bankom komercyjnym dla zapewnienia im płynności operacji finansowych. Bank centralny udzielając kredyt refinansowy, kieruje się zdolnością...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /2 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model AIDA

  Charakterystyka

  Model Aida - obrazuje sposób oddziaływania reklamy na konsumentów, przedstawia i wyjaśnia psychologiczne pdstawy jej działania. Skrót ten pochodzi od : Attention - przyciągnąć uwgę, Interest - zainteresować produktem, Desire - wywołać pragnienie zakupu, Action - pobudzić działanie do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /3 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja pozasklepowa

  Charakterystyka

  Rozwój pozasklepowych form handlu detalicznego jest przejawem narastającej tendencji przedsiębiorstw do nawiązywania bezpośrednich kontaktów ze swoimi klientami i budowania z nimi indywidualnych, partnerskich relacji.

  Rodzaje

  Dystrybucja pozasklepowa obejmuje: komiwojażerstwo, dystrybucję...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja pozasklepowa

  Charakterystyka

  Rozwój pozasklepowych form handlu detalicznego jest przejawem narastającej tendencji przedsiębiorstw do nawiązywania bezpośrednich kontaktów ze swoimi klientami i budowania z nimi indywidualnych, partnerskich relacji.

  Rodzaje

  Dystrybucja pozasklepowa obejmuje: komiwojażerstwo, dystrybucję...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja pozasklepowa

  Charakterystyka

  Rozwój pozasklepowych form handlu detalicznego jest przejawem narastającej tendencji przedsiębiorstw do nawiązywania bezpośrednich kontaktów ze swoimi klientami i budowania z nimi indywidualnych, partnerskich relacji.

  Rodzaje

  Dystrybucja pozasklepowa obejmuje: komiwojażerstwo, dystrybucję...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści wdrażania ISO 9001

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością uzyskują nie tylko pracownicy, ale przede wszystkim klienci. Przejawiają się one przez:

  skrócenie czasu niezbędnego do załatwienia sprawy, udogodnienia w załatwianiu spraw (np. dostępność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /2 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści wdrażania ISO 9001

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością uzyskują nie tylko pracownicy, ale przede wszystkim klienci. Przejawiają się one przez:

  skrócenie czasu niezbędnego do załatwienia sprawy, udogodnienia w załatwianiu spraw (np. dostępność...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /2 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria lokalizacji hurtowni

  Charakterystyka

  Istotną sprawą dla wyznaczenia racjonalnych kanałów logistycznych jest lokalizacja sieci handlowej (sklepów detalicznych, hurtowni, magazynów). Optymalne rozmieszczenie hurtowni przczynia się do zmniejszenia kosztów oraz do stworzenia dobrze zorganizowanego systemu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /2 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksploatacja systemu informatycznego

  Charakterystyka

  Istotnym zagadnieniem zarządzania informatyczny|systemami informatycznymi jest proces eksploatacji systemu. Przyjmuje się, że na eksploatację składają się dwa realizowane jednocześnie procesy (A. Nowicki 1997, s. 237):

  użytkowanie, tj. korzystanie z systemu zgodnie z jego przeznaczeniem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /1 241

  praca w formacie txt

Do góry