Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mała grupa społeczna

  Charakterystyka

  Grupa - zespół ludzi mający określoną strukturę, którego elementy wzajemnie na siebie wpływają, posiadający wspólny cel, wartości i normy (N. Sillamy, 1995, 89).

  Shaw wylicza sześć czynników konstytuujących grupę:

  Procesy poznawcze i percepcję członków grupy (postrzeganie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /2 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Bedaux

  Charakterystyka

  W roku 1916 Bedaux opublikował zasady własnego systemu organizowania pracy, składającego się z i normowanie czasu pracy|normowania, pracy|wartościowania i wynagradzania pracy.

  Podstawą metody normowania czasu pracy jest jednostka pomiarowa 1 Bedaux, definiowana jako ilość pracy ludzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

  Bezpieczeństwo i higienę pracy można zdefiniować jako stan warunków pracy i jej organizacji oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. System zarządzania BHP jest podsystemem systemu zarządzania organizacją...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /6 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

  Bezpieczeństwo i higienę pracy można zdefiniować jako stan warunków pracy i jej organizacji oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. System zarządzania BHP jest podsystemem systemu zarządzania organizacją...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /6 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrót pozagiełdowy

  Charakterystyka

  Obrót pozagiełdowy (OTC - Over The Counter Market) odbywa się poza obrotem na giełdach papierów wartościowych i stanowi część współczesnego kapitałowego rynku wtórnego (W. Dębski, 2002, s.111-112). Przedmiotem obrotu są walory nie dopuszczone do obrotu giełdowego (a kwalifikujące...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.06.2011 Znaków /2 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia wzrostu zysku i sprzedazy

  Charakterystyka

  Strategia wzrostu zysku i sprzedaży - w tym przypadku ustala się cenę na jak możliwie najniższym poziomie, jednocześnie zakładając, że popyt na dany produkt jest wrażliwy na cenę, (czyli im taniej tym większa sprzedaż, więcej klientów).

  Niska cena ma zapewnić wzrost sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.06.2011 Znaków /3 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia wzrostu zysku i sprzedazy

  Charakterystyka

  Strategia wzrostu zysku i sprzedaży - w tym przypadku ustala się cenę na jak możliwie najniższym poziomie, jednocześnie zakładając, że popyt na dany produkt jest wrażliwy na cenę, (czyli im taniej tym większa sprzedaż, więcej klientów).

  Niska cena ma zapewnić wzrost sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.06.2011 Znaków /3 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dominanta

  Charakterystyka

  <br

  Dominanta zwana też modalną, modą lub wartością najczęstszą jest to taka wartość zmiennej, która w danym rozkładzie empirycznym występuje najczęściej. Należy do miar położenia.

  Dominantę oznacza się za pomocą symboli <math M_{0} </mathlub <mathD_{0} </math. Dominanta to...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.06.2011 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces obsługi klienta

  Cele procesu

  Cele ogólne procesu "Obsługa klienta w centrali i punktach sprzedaży":

  Pozyskanie nowych klientów Zaspokajanie informacyjne|potrzeb informacyjnych klientów Monitorowanie systemu CRM Przyjmowanie od klientów reklamacji i skarg

  Cele doskonalenia:

  Zwiększenie ilości pozyskiwanych klientów o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.06.2011 Znaków /12 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje wiedzy

  Charakterystyka

  Pojęcie zarządzania wiedzą formułowane jest często w sposób bardzo lapidarny (encyklopedyczny, skrótowy) lub określane jest w sposób rozmyty nie eksponując wystarczająco istoty zarządzania.

  Podstawowym problem zarządzania wiedzą jest trudność ujęcia specyficznych aspektów procesu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.06.2011 Znaków /2 232

  praca w formacie txt

Do góry