Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZARYS HISTORII PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Średniowiecze - Rozwój kontaktów międzynarodowych

  a. rozwinięcie szczególnych form kontaktów pomiędzy państwami (synody i sobory kościelne, na których omawiano najważniejsze zagadnienia polityki międzynarodowej średniowiecza; uważa się je za prototyp konferencji międzynarodowych; oprócz osób duchownych uczestniczyły z nich także władcy świeccy)

  b...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARYS HISTORII PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Średniowiecze - Stosunki z państwami muzułmańskimi

  a. Chrześcijańska Europa pozostawała w okresie średniowiecza w stanie nieustannej wojny z państwami islamu. Prowadzone były wyprawy krzyżowe mające na celu odzyskanie Ziemi Świętej. Wezwanie papieża do świętej wojny było równoznaczne z ogłoszeniem pokoju bożego miedzy państwami europejskimi...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzynka Reddina

  Charakterystyka

  Styl kierowania - określa sposób formułowania i przekazywania zadań podwładnym, stopień udziału podwładnych w podejmowaniu decyzji, sposób nagradzania, karania i kontroli. Definiuje on zakres, w jakim kierownik przekazuje zadania do wykonania podwładnym oraz zakres, w jakim podwładni...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /3 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdrażanie ISO 9001 - wybrane problemy

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Problemy w trakcie wdrażania systemu zarządzania jakością w urzędach gminnych mogą być związane z brakami wiedzy merytorycznej konsultantów lub obawami urzędników. O pierwszej grupie problemów wspomniano już w poprzednich punktach.

  Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /4 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdrażanie ISO 9001 - wybrane problemy

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Problemy w trakcie wdrażania systemu zarządzania jakością w urzędach gminnych mogą być związane z brakami wiedzy merytorycznej konsultantów lub obawami urzędników. O pierwszej grupie problemów wspomniano już w poprzednich punktach.

  Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /4 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARYS HISTORII PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Średniowiecze - „Rodzina narodów chrześcijańskich”

  okres średniowiecza nie sprzyjał rozwojowi stosunków międzynarodowych ani prawa regulujących te stosunki;

  struktura międzynarodowego układu średniowiecznego składała się z państw o ustroju monarchii stanowej, powstało kilka państw o podobnych ustroju...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARYS HISTORII PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Starożytność

  Typy historyczne PM odpowiadają poszczególnym epokom. Treść i cechy PM pozostają w ścisłej zależności od systemu politycznego i gospodarczego, jaki wykształcił się w wyniku rozwoju historycznego.

  „klasyczne prawo międzynarodowe” – typ historyczny, który wykształcił się w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /5 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne

  MONIZM A DUALIZM

  Teorie określające wzajemne relacje PM do wewnętrznego:

  Teoria monistyczna – PM i prawo wewnętrzne tworzą jeden system prawny, w którym normy pozostają względem siebie w porządku hierarchicznym.

  monizm z prymatem prawa wewnętrznego,

  monizm z prymatem prawa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /3 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i istota Prawa Międzynarodowego

  DEFINICJA - zespół norm regulujących stosunki wzajemne między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych mającymi zdolność do działania w stosunkach międzynarodowych.

  - spory dotyczące definicji – rozbieżności dotyczące podmiotowości, źródeł i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /7 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczność międzynarodowa

  ogół suwerennych państw. Utrzymujących stosunki wzajemne regulowane przez prawo międzynarodowe

  ogół niesuwerennych podmiotów, czyli wszystkich uczestników stosunków międzynarodowych wyposażonych w zdolność do działania na płaszczyźnie międzynarodowej, których prawa i obowiązki są...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /3 930

  praca w formacie txt

Do góry