Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Okres współczesny - Nauka prawa międzynarodowego

  pozytywiści D. Anzilotti, P. Fauchille, C.C. Hyde; kierunek prawa neonaturalnego podkreślający wartości etyczne wiążące się z normami PM; kierunek socjologiczny zwany realistycznym – prawo jako zjawisko społeczne; wpływ doktryny funkacjonalistycznej – funkcjonalna interpretacja przepisów PM;...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres współczesny - Okres powojenny

  zimna wojna między państwami kapitalistycznymi a blokiem państw socjalistycznych, zakończona w Europie w pracach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 1 sierpnia 1975 r. podpisanie Aktu Końcowego w Helsinkach;

  rozrost organizacji międzynarodowych uniwersalnych i regionalnych;...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres współczesny - Druga wojna światowa

  pogwałcenie zobowiązań prawnomiędzynarodowych przez Niemcy w momencie napaści na Polskę we wrześniu 1939 r.

  druga wojna światowa była wstępem do stworzenia trwałego pokoju międzynarodowego: podpisanie w 1941 r. Karty Atlantyckiej (1 stycznia 1942 r.) przez Roosvelt’a i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres współczesny - Okres międzywojenny

  Liga Narodów – antagonistyczne stosunki między kapitalistami a Rosją oraz zwycięzcami a zwyciężonymi po Wielkiej Wojnie; wielostronne konferencje w Genui 1922 r., w Lozannie w 1923 r. (traktat w Rapallo 1922 r. między Rosją a Niemcami o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych i gosp.)

  Negatywny...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres współczesny - Pierwsza wojna światowa

  nowy okres w stosunkach międzynarodowych otwarty przez wojnę 1914 – 1918 i rewolucje październikową w Rosji w 1917 r.; nowe zasady stosunków międzynarodowych obowiązujących po Wielkiej Wojnie (orędzie Woodrow’a Wilson’a z 22 stycznia 1918 r.; 14 punktów): zasada jawności umów międzynarodowych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek XIX i początek XX wieku - Nauka PM w Polsce

  fakt, iż Polska pozbawiona niepodległości przestała być podmiotem PM wpłynął na zastój w tej dziedzinie prawa;

  F. Słotwiński – profesor prawa natury i prawa narodów UJ; F, Kasparek – historyk prawa międzynarodowego;

  Polska doktryna wojny narodowowyzwoleńczej XIX...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek XIX i początek XX wieku - Nauka prawa międzynarodowego

  rozwój nauki PM w XIX wieku;

  powstanie w 1873 r. w Belgii dwóch międzynarodowych stowarzyszeń badające PM i popierające rozwój nauki o nim: Stowarzyszenie Reformy i Kodyfikacji Prawa Międzynarodowego (Stowarzyszenie PM od 1895 r.) oraz Instytut Prawa Międzynarodowego;

  Immanuel Kant „O...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek XIX i początek XX wieku - Konferencje haskie 1899 i 1907

  -duże znaczenie dla rozwoju PM;

  I pierwsza konferencja haska 1899 r. – zwołana z inicjatywy cara Mikołaja II; sprawa kodyfikacji i reformy prawa wojennego oraz prawa dotyczącego pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych; uzgodniono i podpisano trzy konwencje: o pokojowym załatwianiu sporów...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek XIX i początek XX wieku - Rozwój współpracy międzynarodowej i PM

  rozwój współpracy międzynarodowej doprowadził do utworzenia stałych organizacji międzynarodowych działających w takich dziedzinach jak: telegraf, poczta, ujednolicenie miar i wag, publikacji taryf celnych (związki celowe lub unie administracyjne); np. Powszechny Związek...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek XIX i początek XX wieku - Traktat paryski 1856

  a. traktat paryski kończący wojnę krymską był istotny dla rozwoju polityki międzynarodowej i PM. W wojnie Krymskiej Francja i Anglia stanęły po stronie Turcji w jej konflikcie z Rosją, oznaczało to całkowity rozpad „Świętego Przymierza”.

  b. Istotne postanowienia traktatu paryskiego: dopuszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /1 203

  praca w formacie txt

Do góry