Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Segmentacja rynku turystycznego

  Charakterystyka

  Przez pojęcie segmentacji rozumiemy podział na względnie jednorodne grupy konsumentów posiadających wspólne cechy, a różniące się reakcjami na dany produkt.

  Cechami prawidłowo wyodrębnionego segmentu są:

  mierzalność - określenie jaka ilość konsumpcji daje zysk, rozległość -...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /4 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadawca informacji

  Charakterystyka

  Nadawca informacji jest pierwszym elementem procesu komunikacji. To on rozpoczyna cały proces i jest źródłem informacji. Możemy nim nazwać osobę, która posiada informację oraz potrzebę, chęć, obowiązek służbowy bądź cel jej przekazania innej osobie lub osobom. Jego cechy maja duży...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  M-commerce

  Charakterystyka

  Jest to rodzaj promocji marki bądź produktu za pośrednictwem wiadomości wysyłanych na telefon komórkowy, bądz podobne urządzenia mobilne jak np. PDA. To działanie jest na dzień dzisiejszy najbardziej rozwinięte w Europie i Azji. Firma The Philipine Long Distance Telephone Company...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  M-commerce

  Charakterystyka

  Jest to rodzaj promocji marki bądź produktu za pośrednictwem wiadomości wysyłanych na telefon komórkowy, bądz podobne urządzenia mobilne jak np. PDA. To działanie jest na dzień dzisiejszy najbardziej rozwinięte w Europie i Azji. Firma The Philipine Long Distance Telephone Company...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość osób fizycznych i prawnych

  1. Istnienie norm PM bezpośrednio skierowanych do osób fizycznych, dających im określone prawa i nakładających na nie obowiązki i odpowiedzialność – normy adresowane do jednostek – zakaz piractwa, pojęcie zbrodni międzynarodowych (zbrodnie wojenne, przeciwko pokojowi i przeciwko ludzkości, ludobójstwa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość Stolicy Apostolskiej

  Głowa Kościoła katolickiego (zgodnie z prawem kanonicznym) – papież wraz z podległym mu zespołem urzędów kurialnych; zdolność papieża do występowania w stos. międzynarodowych była uznawana już w średniowieczu.

  - Traktat laterański – 11 luty 1929 r. podpisanie traktatu laterańskiego między...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość organizacji międzynarodowych

  Zdolność działania w płaszczyźnie międzynarodowej, do nabywania praw i zaciągania obowiązków międzynarodowych: zawieranie umów m. z państwami i innymi org., korzystanie z biernego prawa legacji, ponoszenie odpowiedzialności i sprawowanie opieki nad funkcjonariuszami, korzystanie z przywilejów i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość narodu

  Prawo narodów do samostanowienia (na mocy tego prawa narody określają według własnej woli swój status polityczny i swobodnie rozwijają swe życie gospodarcze , społeczne i kulturalne), uściślenie zasady aby uniemożliwić powoływanie się na nią w celu naruszania integracji terytorialnej i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje państw ze względu na ograniczenie zdolności do czynności prawnych w stosunkach międzynarodowych

  * Państwa zależne – w rozumieniu PM zależne jest państwo, którego zdolność do utrzymywania stosunków międzynarodowych i prowadzenia polityki zagranicznej jest ograniczona na rzecz innego podmiotu (występowanie w imieniu jednego państwa przez inne państwo). Upośledzenie podmiotowości międzynarodowej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje państw ze względu na ich strukturę - Wspólnota Narodów (brytyjska) – Commonwealth

  - Szczególna forma prawnomiędzynarodowych stosunków i więzi jakie łączą państwa wchodzące w skład imperium brytyjskiego (uprzednio jako kolonie lub dominia).

  - Proklamowanie w 1926 r. brytyjskiej Wspólnoty Narodów, po drugiej wojnie światowej – Wspólnota Narodów;

  - W skład wchodzą dominia, republiki i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /1 102

  praca w formacie txt

Do góry