Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Stosunki konsularne - Immunitety i przywileje osobowe

  a. immunitety i przywileje funkcjonariuszy konsul. – traktowanie z należytym szacunkiem i względem, ochrona przed jakimkolwiek zamachem na osobę przedstawiciela konsul.; funkcjonariusze konsul. nie podlegają aresztowaniu ani zatrzymaniu (pozbawieni wolności za ciężkie zbrodnie tylko na podstawie prawomocnego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki konsularne - Immunitety i przywileje placówki

  a. Prawo używanie flagi i godła oraz nietykalność placówki konsularnej – władze państwa przyjm. bez zgody szefa placówki nie maja prawa wkraczania do pomieszczeń konsul.; domniemanie zgody szefa placówki w przypadku pożaru lub innej katastrofy. Pomieszczenia, wyposażenie itp. są wyłączone spod...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki konsularne - Funkcje konsularne

  a. ochrona interesów państwa wysył. i jego obywateli,

  b. popieranie rozw. stos. handlowych, gosp., kulturalnych i naukowych między państwami,

  c. zapoznawanie się z warunkami i rozwojem życia handlowego, gosp., kulturalnego i naukowego (legalnymi sposobami), składanie sprawozdań rządowi,

  d. wystawianie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki konsularne - Ustanowienie stosunków konsularnych. Początek i koniec funkcji konsularnych

  a. Ustanowienie stos. konsul. – na podstawie wzajemnego porozumienia; zgoda na ustanowienie stos. dyplom. z reguły oznacza również zgodę na nawiązanie stos. konsul.; zerwanie stos. dyplom. nie pociąga za sobą zerwania stos. konsul.

  b. Wykonywanie funkcji konsul. przez misje dyplom. – specjalne wydziały...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki konsularne - Normy regulujące stos. konsularne

  - stos. konsul. określane są przez zespół norm prawnych umownych i zwyczajowych składających się na międzynarodowe prawo konsularne oraz przez normy prawa wewnętrznego (wielka rola dwustronnych norm umownych)

  a. Konwencje dwustronne - pierwsze zawarte były już w XII i XIII w.

  b. Konwencje wielostronne -...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koniec misji dyplomatycznej

  Zakończenie misji na skutek notyfikacji – notyfikacja przez państwo wysyłające państwu przyjmującemu o zakończeniu misji i odwrotnie, na skutek notyfikacji państwu wysyłającemu przez państwo przyjmujące, że odmawia uznania przedstawiciela dyplom. za członka misji.

  Uznanie za persona...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korpus dyplomatyczny

  Węższe i szersze znaczenie korpusu dyplom. – korpus to: wszyscy szefowie placówek dyplom. akredytowanych w danej stolicy (węższe znaczenie); wszystkie osoby zaliczane do personelu dyplom. i korzystający z przywilejów dyplom., którzy są wpisani na specjalną listę prowadzona przez protokół dyplom...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki przedstawicieli dyplomatycznych wobec państwa przyjmującego

  Poszanowanie praw i przepisów państwa przyjmującego – przywileje i immunitety nie wyłączają podlegania miejscowemu prawu, lecz wyłączają jedynie właściwość sądów lokalnych i zastosowania sankcji za naruszenie odpowiednich norm; nie przestrzeganie przepisów może prowadzić do wydania noty...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywileje i immunitety dyplomatyczne - Przywileje i immunitety osobiste

  Nietykalność przedstawiciela dyplom. – zakaz stosowania jakichkolwiek środków przymusu: zatrzymania czy aresztowania, nakłada obowiązek traktowania go z należytym szacunkiem oraz obowiązek przedsięwzięcia wszelkich kroków dla ochrony i zapobieżenia jakiemukolwiek zamachowi na jego osobę...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywileje i immunitety dyplomatyczne - Przywileje i immunitety misji

  nietykalność – oznacza, że bez zgody szefa misji funkcjonariusze państwa przyjmującego nie mają prawa wstępu na teren misji (aspekt negatywny); obowiązek podjęcia wszystkich stosownych środków w celu ochrony pomieszczeń misji przed jakimkolwiek natręctwem, szkodą oraz zakłóceniem spokoju i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /1 260

  praca w formacie txt

Do góry