Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica polsko - czeska i polsko - słowacka

  W 1958r. zakończono prace zawiązane z demarkacją granicy polsko-czechosłowackiej i 13 czerwca 1958r. podpisano stosowną umowę. W latach 1976-1983 przeprowadzono pierwszą wspólną kontrolę przebiegu granicy i w jej wyniku doszło do podpisania 10 grudnia 1986r. umowy międzypaństwowej wprowadzającej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /07.06.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica polsko - niemiecka

  Decyzje konferencji poczdamskiej. W umowie z 2 sierpnia 1945r. zadecydowane, że niemieckie terytoria na wschód od linii biegnącej od Morza Bałtyckiego, bezpośrednio na zachód od Świnoujścia i stąd wzdłuż rzeki Odry, do miejsc gdzie wpada zachodnia Nysa i wzdłuż zachodniej Nysy do granicy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /07.06.2011 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica wschodnia

  Granica polsko-radziecka. Została ukształtowana w wyniku umowy poczdamskie, oraz jałtańskiej z 11 lutego, 1945r. gdzie ustalono, że powinna przebiegać wzdłuż linii Curzona z odchyleniami od 5-8 km na korzyść Polski i potwierdzono to umową dwustronną z 16 sierpnia 1945r. i poczdamskiej, oraz umów...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /07.06.2011 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hałas

  Charakterystyka

  Hałasem określa się wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, żądane, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, oddziałujące za pośrednictwem powietrza na narząd słuchu i inne zmysły oraz inne narządy.

  Drgania akustyczne polegają na ruchu drgającym cząsteczek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /3 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hałas

  Charakterystyka

  Hałasem określa się wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, żądane, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, oddziałujące za pośrednictwem powietrza na narząd słuchu i inne zmysły oraz inne narządy.

  Drgania akustyczne polegają na ruchu drgającym cząsteczek...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /3 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice - Nienaruszalność granic

  Deklaracja ONZ z 1970 roku stwierdza, że każde państwo ma obowiązek powstrzymać się od groźby lub użycia siły celem naruszenia istniejących międzynarodowych granic innego państwa jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych, włączając w to spory terytorialne i problemy dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice - Administracja granicy państwowej

  Przepisy wewnętrzne regulują sprawy ochrony granicy, jej przekraczania czy eksploatacji bogactw naturalnych w jej pobliżu np. ustawa z 12 października 1990r. o ochronie granicy państwowej.

  Nie wszystkie problemy można rozwiązać jednostronnie, dlatego państwa zawierając ze sobą umowy o współpracy i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice - Demarkacja granicy państwowej

  Ma na celu szczegółowe wytyczenie i oznakowanie przebiegu granicy państwowej w terenie. Przeprowadzana jest przez komisję mieszaną i opiera się na dokumentach z procesu delimitacji. Uwzględnia się zachowanie niezbędnych warunków dla prowadzenia gospodarki rolnej oraz nie przeprowadzanie granicy przez miasta...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice - Delimitacja granicy państwowej

  To ustalenie przebiegu granicy państwowej i obejmuje sporządzenie opisu granicy oraz naniesienie jej przebiegu na mapę o stosunkowo małej skali np. 1:1000 000 – dokumenty te stanowią podstawę do przeprowadzenia demarkacji. Delimitacja powinna być kompletna, precyzyjna i dokładna.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice - Pojęcie i rodzaje granic

  Definicja. Granicę linearną zawdzięczamy rewolucji francuskiej, gdyż tak rozumiana była w traktatach zwieranych przez Francję w latach 1797 i 1801. Granica jest to linia, a ściślej płaszczyzna, w obrębie, której zawiera się terytorium państwowe; oddziela ona je od terytorium innego państwa.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt

Do góry