Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ERR

  Charakterystyka

  ERR - Ekonomiczna stopu zwrotu -

  Stopa dyskontowa, dla której ekonomiczna wartość bieżąca netto jest równa zero;

  w przypadku badania ekonomicznej stopy zwrotu na wysokość kosztów i korzyści,

  uwzględnianych przy obliczaniu, wpływają także czynniki społeczne (przede wszystkim efekty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /2 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sponsor

  Definicja

  W roli sponsora mogą występowac osoby fizyczne i prawne, a w szczególności przedsiębiorstwa, banki i instytucje ubezpieczeniowe. Najbardziej doniosłą rolę w tej dziedzinie odgrywają duże i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz liczne banki i to w skali...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja egzogeniczna

  Charakterystyka

  Inflacja egzogeniczna to inflacja, która jest wywołana przyczynami zewnętrznymi takimi jak:

  wzrost poziomu cen towarów importowanych, wojny,

  lub czynnikami wewnętrznymi:

  spadek wydajności pracy w gospodarce, nieurodzaj w rolnictwie itp.

  :Czynniki te powodują w znacznym stopniu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka rynkowa

  Charakterystyka

  Gospodarka rynkowa charakteryzuje się dwiema zasadniczymi cechami: dominacja prywatnej własności czynników oraz

  rynkową alokacją zasobów gospodarczych.

  Głównym typem prywatnej własności rzeczowych czynników produkcji w krajach wysoko rozwinietych jest

  współcześnie własność...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki organizatorskie

  TECHNIKI ORGANIZATORSKIE ZAPOŻYCZONE Z INNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH Metody socjopsychologiczne składające się z metod i technik szczegółowych wykorzystywanych w badaniach organizatorskich, przyjętych z psychologii i socjologii, np.: techniki typu interview (ankiety, wywiady itp.) socjogramy Moreno

  burza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstradycja przestępców - Procedura ekstradycyjna

  Regulowana jest w drodze umownej. Najczęściej wniosek ekstradycyjny wraz z uzasadnieniem i dokumentacja przekazywany jest w drodze dyplomatycznej, choć coraz częściej komunikują się ze sobą ministerstwa sprawiedliwości i prokuratury generalne. Ostatnia czynnością ekstradycyjną jest przekazanie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstradycja przestępców - Przestępstwa polityczne

  Kwalifikacja, czy zachodzi przypadek przestępstwa politycznego, należy do państwa pobytu osoby, o której wydanie zwróci się inny podmiot. Zależna jest w znacznej mierze od stanu stosunków między zainteresowanymi państwami. W celu uniknięcia rozbieżności w kwalifikacji, a przede wszystkim uniemożliwienia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstradycja przestępców - Przestępstwa ekstradycyjne

  Stanowią one podstawę wydania i wymieniane są w umowach międzynarodowych bądź w drodze szczegółowego wyliczenia, bądź przez podanie klauzuli ogólnej z ewentualnymi wyjątkami. Z reguły obejmują najpoważniejsze przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu. Wśród przestępstw, które nie uzasadniają...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstradycja przestępców - Zasady ekstradycji

  1) podstawę ekstradycji stanowić może tylko czyn, który zagrożony jest karą w obu państwach;

  2) osobę wydaną można ścigać wyłącznie za przestępstwa, które były podstawą wydania, jak również wykonać wobec niego taką karę, do wykonania której została wydana;

  3) nie podlegają wydaniu osoby...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstradycja przestępców - Definicja

  Ekstradycja polega na wydaniu podejrzanego lub przestępcy państwu, któremu przysługuje w stosunku do niego jurysdykcja karna, w celu osądzenia lub wykonania orzeczonej już kary.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /189

  praca w formacie txt

Do góry