Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - TERYTORIA POWIERNICZE I OBSZARY NIESAMODZIELNE

  Po I woj. Św. Powołano instytucję mandatu międzynarodowego, które objęto

  kolonie i terytoria odebrane państwom zwyciężonym. Terytoria te oddano w zarząd niektóry państwom ( najwięcej Anglii, Francji ) System ten wyróżniał trzy kategorie mandatów ( A, B, C ) w zależności od stopnia rozwoju danego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - FUKCJE RADY GOSPODARCZO – SPOŁECZNEJ

  a ) realizacja działań w dziedzinie gospodarczej i społecznej.

  W ramach tej funkcji w Radzie występują komisje:

  - funkcjonalne do spraw transportu i komunikacji , narkotyków, praw człowieka, spraw społecznych, zagadnień ludnościowych.

  - ekonomiczne dla Europy ( w Genewie ), dla Azji i Pacyfiku, dla...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - POKOJOWE ORGANIZACJE ONZ

  Są to operacje zmierzające do utrzymania pokoju lub przeciwdziałania rozszerzeniu się konfliktu zbrojnego , często przy udziale oddziałów wojskowych. Operacje pokojowe są podejmowane na podstawie

  - uchwały Zgr. Ogól.

  - uchwały Rady Bezpieczeństwa

  - decyzja Sekretarza Generalnego

  Cele pokojowych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - SANKCJE

  Rodzaje sankcji przewidziane w Karcie Narodów Zjednoczonych

  bez użycia sił zbrojnych (np. izolowanie państwa w dziedzinie gospodarczej itd.)

  sankcje zbrojne – które mogą obejmować „ demonstracje, blokadę i inne operacje sił zbrojnych powietrznych, morskich lub lądowych członków ONZ „

  ad...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - Podział kompetencji między Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa

  Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego.

  omawianie wszelkich zagadnień i spraw wchodzących w zakres działalności Organizacji ONZ lub dotyczących funkcji lub kompetencji któregokolwiek organu ONZ.

  wydawanie zaleceń we wszystkich tych sprawach pod adresem państw członkowskich organów ONZ.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - Organy ONZ

  Występuje 6 organów ONZ:

  1)Zgromadzenie Ogólne

  2)Rada Bezpieczeństwa

  3)Rada Gospodarczo-Społeczna

  4)Rada Powiernicza

  5)Międzynarodowy Trybunał sprawiedliwości

  6)Sekretariat

  Ad.1) Uczestniczą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich> Każde państwo może posiadać nie więcej niż 5...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - Członkowstwo ONZ

  Karta rozróżnia 2 kategorie członków:

  1)pierwotnych: dzielimy jeszcze na 2 kategorie:

  •Państwa , które uczestniczyły w konferencji w San Francisco i podpisały i ratyfikowały Kartę NZ

  •państwa , które podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych z 1 stycznia 1942r. oraz podpisały i ratyfikowały Kartę...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - Cele i zasady Narodów Zjednoczonych

  Art..1 Kart NZ wymienia cztery cele jakim ma służyć ONZ

  -1-utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

  -2-rozwijanie przyjaznych stosunków miedzy narodami, opartych na poszanowaniu zasady równości praw i samostanowienia narodów

  -3-rozwiązywanie w drodze współpracy zagadnień międzynarodowych o...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - Karta Narodów Zjednoczonych

  Podstawą istnienia i działania ONZ jest jej Karta Podpisana w San Francisco 26 czerwca 1945r. Karta jest umową obejmującą 111 art. ,załącznikiem do Karty jest Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

  „Karta”- w języku angielskim oznacza dokument szczególnej wagi , konstytucję lub deklarację o...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miedzynarodowe Organizacje Pozarządowe

  Funkcje organizacji pozarządowych

  a)Funkcja pacyfistyczna i humanitarna np.

  -Światowa Federacja Przyjaciół ONZ(WFUNA)

  -Unia Międzyparlamentarna

  b)funkcje społeczno-kulturalne i społeczno-gospodarcze np.

  -Międzynarodowy Związek Kobiet

  -Międzynarodowy Związek Studentów

  c)funkcje gospodarcze

  Cztery...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /652

  praca w formacie txt

Do góry