Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  POKOJOWE ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Podział środków załatwiania sporów

  -problematyka załatwiania sporów została uwzględniona w pakcie ligi narodów a po ii w.s.w karcie narodów zjednoczonych

  Podział środków:

  -dyplomatyczne i środki sądowe

  *dyplomatyczne-państwa uczestniczące w sporze współdziałają w załatwieniu sporu, zachowują dla siebie za do ostatniej fazy trwania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /3 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKOJOWE ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Pojęcie i podział sporów międzynarodowych

  Definicja sporu i konfliktu międzynarodowego

  -wg. MTS z 1950-spór oznacza „sytuację, w której punkty widzenia dwóch stron są wyraźnie przeciwstawne”.

  - wyrok STSM z 1924 identyfikacja sporu z „brakiem zgody w przedmiocie kwestii prawnej lub stanu faktycznego, z przeciwieństwem prawnych stanowisk lub...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej - ASEAN

  Utworzone zostało na podstawie umowy zawartej w Bangkoku w roku 1967.Założycielami były: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia. W roku 1984 przystąpiło Brunei. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy w dziedzinie gospodarczej, socjalnej, nauki, techniki, i administracji. Siedzibą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Organizacja Państw Amerykańskich - OPA

  Powstała na podstawie traktatu bogotańskiego z roku 1948.Członkami są nie tylko kraje rozwijające się Ameryki Łacińskiej ale także Stany Zjednoczone. Do OPA nie należy Kanada. W OPA dominują wpływy Stanów Zjednoczonych , jakkolwiek w ostatnich latach wpływy te napotykają coraz silniejsze opozycje ze...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Organizacja Jedności Afrykańskiej - OJA

  Powstała w wyniku uchwal konferencji w Addis Abebie w roku 1963 , w której wzięły udział 32 państwa afrykańskie.

  Celem organizacji jest umacnianie jedności i solidarności państw afrykańskich , obrona ich suwerenności, niezawisłości i integralności terytorialnej, kordynowanie współpracy w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

  To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

  W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Nordycka

  Jest organizacją współpracy państw skandynawskich. Podstawę prawną działalności Rady stanowi uchwała parlamentów Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Islandii w roku 1952.

  Rada nie ma prawa podejmowania wiążących uchwał, tylko formułuje zalecenia pod adresem rządów. W swej dotychczasowej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia Zachodnioeuropejska

  Została utworzona na podstawie układów paryskich z roku 1954,Członkami Unii zostali Francja, Wlk.Brytania, Belgia ,Holandia ,Luksemburg, RFN i Włochy. Celem Unii jest utrwalanie pokoju i bezpieczeństwa miedzy państwami członkowskimi , popieranie jedności europejskiej i zachęcanie do stopniowej integracji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADA EUROPY

  Zostało powołana do życia na podstawie umowy londyńskiej z roku 1949r. Zadaniem Rady jest osiągniecie większej jedności miedzy członkami w celu zabezpieczenia i urzeczywistnienia ideałów i zasad ,które są wspólnym dziedzictwem oraz ułatwienie postępu gospodarczego i społecznego”

  Działalność Rady...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - RWPG

  Została utworzona w 1949 przez Bułgarię, Czechosłowację, Polskę, Rumunię, Węgry, ZSRR. Była to swego rodzaju opowiedz na Plan Marshalla, do którego państwa socjalistyczne nie przystąpiły na skutek decyzji Stalina. Jednym z celów Rady było podnoszenie stopy życiowej ludzi oraz rozwój gospodarczy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /540

  praca w formacie txt

Do góry