Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Współzależności między różnymi celami

  Podstawowe cele dzielimy na tradycyjne i nowoczesne. Do tradycyjnych zaliczmy:

  Rozwój gospodarczy(rozwój społeczno-gospodarczy, nie tylko wzrost PKB, ale i struktura jakościowa)

  Stabilizacja cen(przeciwdziałanie inflacji)

  Pełne zatrudnienie(niemożliwe, ale do tego się dąży)

  Równowaga...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /3 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczna gospodarka rynkowa

  To typ ładu ekonomicznego, którego najlepszym przykładem jest gospodarka Niemiec, która powstała przed 51 laty. Ten typ ma powstać w Polsce, o czym mowa jest w konstytucji w art. 20, ma opierać się na prywatnej własności, solidarności. Społeczna gospodarka rynkowa – gospodarka oparta na własności...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /4 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka ładu gospodarczego

  Krajowe typy ładu są kształtowane pod wpływem Unii Europejskiej. Te struktury charakteryzuje wysoki poziom podziału pracy , ład gospodarczy obejmuje wiele elementów składowych. Na niego składają się :

  mechanizmy koordynacyjne

  regulacje prawne

  motywacje podejmowanych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /3 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja

  Globalizacja stała się jednym z najczęściej używanych słów do opisu naszej rzeczywistości. Według prof. Baumana globalizacja jest sytuacją, której jeszcze w historii nie było. Powiązania międzyludzkie rozszerzyły się do tego stopnia, że dotyczą całej kuli ziemskiej. Nasze życie nie zależy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /13 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja i jej przejawy w życiu przeciętnego Polaka

  Globalizacja to słowo na czasie, które zmienia się w zaklęcie otwierające bramę do przyszłości. Globalizacja to dziwna gra. Miejsce rozgrywek – cały świat, uczestnicy – my wszyscy, reguły gry – nie dla wszystkich zrozumiałe. Ci, co je doskonale rozumieją, wygrywają. Globalizacja jest terminem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /13 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryna demokracji i jej krytycy

  Wiek V był złotym stuleciem demokracji greckiej. W stolicy demokracji Atenach, i w innych greckich poleis demokracja funkcjonowała w stałych zmaganiach z oligarchicznymi partiami bogaczy. Stary Oligarcha pisał o nieustannym konflikcie dwu partii, bogatych i biednych, które wszędzie ze sobą walczą. Wszędzie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /9 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEUTRALNOŚĆ WOJENNA - Neutralność wojenna w Swietle Karty ONZ

  W Karcie państwa zobowiązały się okazać Organizacji wszelką pomoc w każdej akcji podjętej zgodnie z Kartą i powstrzymać się od pomocy państwu przeciw któremu organizacja podjęła środki przymusu..Idea bezpieczeństwa zbiorowego wchodzi w kolizje z zasadami prawa neutralności,jednak art.43 Karty...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEUTRALNOŚĆ WOJENNA - Prawa i obowiązki państw neutralnych

  Na panstwach wojujących ciązy obowiazek respektowania nietykalnosci terytorium panstwa neutralnego,które w zadnych okolicznosciach nie powinno być objete działaniami wojennymi.Panstwom wojującym nie przysługuje prawo przejscia przez terytorium panstwa neutralnego.Nie wolno również zakładac na terytorium...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo wiedzy

  Charakterystyka

  Społeczeństwo wiedzy- jest to społeczeństwo w którym wytwarzania i przetwarzanie przedmiotów materialnych typowe dla produkcji fabrycznej zostanie zepchnięte na margines przez wytwarzanie i przetwarzanie wiedzy, która stanie się centralnym towarem gospodarki. Społeczeństwo wiedzy jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.06.2011 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo wiedzy

  Charakterystyka

  Społeczeństwo wiedzy- jest to społeczeństwo w którym wytwarzania i przetwarzanie przedmiotów materialnych typowe dla produkcji fabrycznej zostanie zepchnięte na margines przez wytwarzanie i przetwarzanie wiedzy, która stanie się centralnym towarem gospodarki. Społeczeństwo wiedzy jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.06.2011 Znaków /830

  praca w formacie txt

Do góry