Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - FLORYDA

  W rezultacie traktatu z 1763 r. Hiszpania przekazała Florydę Anglii, ale na mocy traktatu wersalskiego obszar ten wraca do Hiszpanii. Gdy Amerykanie nabywają Luizjanę rozpoczyna się międzynarodowa rywalizacja o Florydę z udziałem: Hiszpanii, USA, Anglii, Francji i Rosji. Amerykanie uważali, że Floryda...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - WOJNA Z ANGLIĄ I KWESTIA KANADY

  Główną przyczyną wojny było uwikłanie Stanów Zjednoczonych w gospodarczą blokadę kontynentalną prowadzoną przez Francję i Anglię (wielkich rywali).Neutralne statki floty amerykańskiej były rewidowane i często konfiskowane zarówno przez Anglię jak Francję. Zdarzały się także porwania marynarzy i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - ZAKUP LUIZJANY

  Jednym z najważniejszych wydarzeń w budowie potęgi terytorialnej Stanów Zjednoczonych był zakup Luizjany. W ten sposób USA powiększyło się o ponad 1300 tys. km2 , na których obszarze powstało 13 nowych stanów. Luizjana od 1682 r. należała do Francji, następnie na mocy traktatu paryskiego (10.02.1763r.)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka w Polsce XX wieku - PLAN SZEŚCIOLETNI

  Plan miał zostać zrealizowany w latach 1950 – 1955. zakładał przekształcenie całej gospodarki polskiej z małych nakładów pracy i środków (z ekstensywnej na intensywną). Był to przede wszystkim plan uprzemysłowienia Polski. Zakładano zwiększenie produkcji o 90%. Założenia planu zostały zmienione w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka w Polsce XX wieku - TRZYLETNI PLAN ODBUDOWY

  Trzyletni plan odbudowy przyjęty na lata 1947 – 1949 miał „podnieść stopę życiową pracujących warstw ludności powyżej poziomu przedwojennego”, środkami zaś do osiągnięcia tego celu miały być:

  a) wyrównanie szkód wojennych,

  b) scalenie ziem zachodnich i północnych z resztą kraju,

  c)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka w Polsce XX wieku - PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  Potężną siłą moralną i społeczną był Kościół katolicki. W lecie 1945 powrócił do kraju uwięziony pod koniec wojny na terenie Francji przez hitlerowców, prymas Polski kardynał August Hlond. Podjęte przez Stolicę Apostolską kroki, mimo, że wyraźnie sprzyjające polskiej racji stanu źle zostały...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /2 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka w Polsce XX wieku - KONSTYTUCJA PRL

  26 maja 1951 roku Sejm Ustawodawczy powołał komisję pod przewodnictwem Bolesława Bieruta. Konstytucja Polski Ludowej uchwalona została 22 lipca 1952 roku – wnoszone przez następnych prezydentów poprawki i uzupełnienia nie zmieniły jednak jej stalinowskiego charakteru. Konstytucja stwierdzała, że Polska...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka w Polsce XX wieku - LOSY INNYCH PARTII

  Wybory odsunęły PSL od wpływu na bieg wydarzeń. Pod koniec września 1947 powstałą PSL – Lewica (Józef Niećko, Kazimierz Banach). Komuniści stają się coraz silniejsi – odbywa się nagonka na Stanisława Mikołajczyka, który przy pomocy marynarzy, w październiku wyrusza do USA. Do 1950 odbywały się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka w Polsce XX wieku - POWSTANIE PZPR

  Po wyborach w 1947 PPR wysunęła hasła zjednoczenia ruchu robotniczego. Zjednoczenie to pojmowane było jako narzucenie całemu ruchowi robotniczemu ideologii komunistycznej, dlatego wymagało zniszczenia tożsamości PPS. PPS-owska wizja socjalizmu społecznego pozostawała w jawnej sprzeczności z PPR-owską...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka w Polsce XX wieku - MAŁA KONSTYTUCJA

  W lutym 1947 rozpoczął pracę Sejm Ustawodawczy. Prezydentem RP wybrano Bolesława Bieruta. Natomiast urząd premiera powierzono Józefowi Cyrankiewiczowi. 19 lutego ogłoszona została Mała Konstytucja – ustawa o ustroju i zakresie działania najwyższych organów RP. Utworzono nowy organ – Radę Państwa, której...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /753

  praca w formacie txt

Do góry