Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Myśl polityczna Maxa Webera - Pola zainteresowań M. Webera

  Społeczeństwo – struktura, istnienie

  Gospodarka społeczna

  + sfera polityczna

  Weber traktował społeczeństwo jako pewną nierozerwalną całość, istnieją zatem tylko polityczne, ekonomiczne, kulturalne aspekty istnienia społeczeństwa. Pełna analiza rzeczywistości wymaga uwzględnienia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdrażanie i kontrola planów marketingowych

  Charakterystyka

  Wdrażanie planów marketingowych - jest procesem, który powinien zapewnić osiągnięcie przyjętych w planie marketingowym przedsiębiorstwa celów strategicznych. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa funkcja organizowania i kierowania ludźmi.

  Kontrola planów marketingowych - głównym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /3 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdrażanie i kontrola planów marketingowych

  Charakterystyka

  Wdrażanie planów marketingowych - jest procesem, który powinien zapewnić osiągnięcie przyjętych w planie marketingowym przedsiębiorstwa celów strategicznych. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa funkcja organizowania i kierowania ludźmi.

  Kontrola planów marketingowych - głównym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /3 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro konsumpcyjne

  Charakterystyka

  Dobra konsumpcyjne są to produkty i usługi przeznaczone dla finalnego konsumenta do użytkowania osobistego bądź zużytkownia w gospodarstwie domowym.

  Każdy produkt składa się z kombinacji cech fizycznych i niefizycznych (materialnych i niematerialnych). Zestawieneie tych cech jest dokonywane...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /3 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro konsumpcyjne

  Charakterystyka

  Dobra konsumpcyjne są to produkty i usługi przeznaczone dla finalnego konsumenta do użytkowania osobistego bądź zużytkownia w gospodarstwie domowym.

  Każdy produkt składa się z kombinacji cech fizycznych i niefizycznych (materialnych i niematerialnych). Zestawieneie tych cech jest dokonywane...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /3 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro konsumpcyjne

  Charakterystyka

  Dobra konsumpcyjne są to produkty i usługi przeznaczone dla finalnego konsumenta do użytkowania osobistego bądź zużytkownia w gospodarstwie domowym.

  Każdy produkt składa się z kombinacji cech fizycznych i niefizycznych (materialnych i niematerialnych). Zestawieneie tych cech jest dokonywane...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /3 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kadrowe

  Charakterystyka

  Trudności związane z rekrutacja i zatrzymaniem pracowników zajmują pierwsze miejsce wśród problemów, którym największą uwagę poświęcają specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. Kurczenie się rynków pracy spowodowane wzrostem gospodarczym, spadek bezrobocia doprowadziły...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /5 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kadrowe

  Charakterystyka

  Trudności związane z rekrutacja i zatrzymaniem pracowników zajmują pierwsze miejsce wśród problemów, którym największą uwagę poświęcają specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. Kurczenie się rynków pracy spowodowane wzrostem gospodarczym, spadek bezrobocia doprowadziły...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /5 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat z Maastricht

  Charakterystyka

  Jego oficjalna nazwa to Traktat o Unii Eropejskiej (TUE). Treść jego została ustalona przez Radę Europejską na spotkaniu w holenderskim miasteczku Maastricht 11 grudnia 1991 roku. Traktat wszedł w życie 1 listopada 1993 r. po ratyfikacji, która nastąpiła 7 lutego 1992r.

  Traktat ten był...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /2 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deflator PKB

  Charakterystyka

  Deflator PKB to indeks określający zmiany poziomu cen, wskaźnik cen. Deflator to miara przeciętnego wzrostu cen wszystkich dóbr i usług wchodzących w sklad dochodu narodowego. Deflator PKB to relacja między produktem krajowym brutto w cenach nominalnych (produkt brutto w cenach bieżących)...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /1 494

  praca w formacie txt

Do góry