Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZACHOWANIE I DZIAŁANIE POLITYCZNE - Działania polityczne

  Działanie a zachowanie:

  zachowanie jako czynność reaktywna (wg behawioralistów), a działanie jako forma aktywności w kategoriach kształtowania lub współtworzenia otaczającej rzeczywistości

  zachowanie stymulują czynniki biologiczne (instynkt, popędy) i procesy psychologiczne, a działanie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZACHOWANIE I DZIAŁANIE POLITYCZNE - Zachowanie wyborcze

  Rodzaj zachowania politycznego szczególnie często badany, gdyż w wielu współczesnych społeczeństwach jest to jedna z najważniejszych procedur wyłaniania ośrodków władzy, na dodatek jest to najbardziej masowy rodzaj zachowania pojawiający się z określoną regularnością, a badacze mają do dyspozycji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /2 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZACHOWANIE I DZIAŁANIE POLITYCZNE - Klasyfikacja zachowań politycznych

  A. Wg kryterium aktora lub podmiotu:

  1. Jednostkowe

  2. Zbiorowe

  3. Grupowe (mikrogrup, mezogrup, makrogrup społecznych)

  4. Społeczności lokalnych

  5. Społeczeństw

  6. Społeczności międzynawowej

  B. Wg poziomu instytucjonalizacji

  1. Żywiołowe

  2. Zinstytucjonalizowane

  C. Kryterium lojalności...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZACHOWANIE I DZIAŁANIE POLITYCZNE

  Polityka jest dziedziną życia społecznego. Jednostkowi i pozajednostkowi uczestnicy życia publicznego są przedmiotem wyjaśniania w nauce o polityce, a także służą wyjaśnianiu polityki. Podmiot w polityce istnieje o tyle, o ile działa. W charakterystyce zjawisk politycznych odwołującej się do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /5 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl polityczna Maxa Webera - Partie polityczne

  Jako pierwszy zajął się tym problemem. Partie polityczne są ważne w procesie rekrutacji politycznej, artykulacji interesów.

  Dwa stanowiska w nauce o partiach:

  Część badaczy uważa, że początków partii politycznych należy szukać w starożytnym Rzymie, np. w okresie panowania Juliusz Cezara =>...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /4 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl polityczna Maxa Webera - Władza

  Kategoria integralna, przejawia się we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Jest to zdolność do przeforsowania swojej woli wbrew oporowi innych, dzięki posiadanym zasobom umożliwiającym narzucanie woli np. ekonomicznym. Nie pojawia się tu czynnik przemocy. Atrybuty władzy to nierównowaga, nierówno...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /3 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl polityczna Maxa Webera - Państwo

  Zbiorowy, autonomiczny aktor życia politycznego:

  Jako instytucje regulujące stosunki wewnętrzne

  Jako uczestnik na arenie międzynarodowej realizujący własne interesy

  Partie polityczne są bardzo ważną częścią życia politycznego, to one przejmują władzę i sprawują ją w określonym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl polityczna Maxa Webera - Czym jest polityka?

  Wg Webera nie można odpowiedzieć na to pytanie. Polityka nie jest stałą dziedziną życia społecznego o niezmiennym zakresie. Polityka jest zjawiskiem zmiennym, złożonym, wieloaspektowym. W różnych sytuacjach wzrasta znaczenie różnych czynników (gospodarczych, politycznych itp.). Weber starał się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl polityczna Maxa Webera - Kapitalizm a egalitaryzm

  Wg Webera kapitalizm jest nie do pogodzenia z koncepcjami egalitarnymi ( dziś to funkcjonuje jako powszechny pogląd). Państwa protestanckie – kapitalizm. Państwa katolickie – równość wobec Boga, a więc i wobec siebie, solidarność społeczna. Zmiana postawy po Encyklice Leona XIII Rerum Novarum (koniec XIX...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl polityczna Maxa Webera - Typy idealne

  Badacz powinien po nie sięgnąć badając rzeczywistość. Są to zjawiska w czystej postaci, choć w rzeczywistości tak naprawdę nie występują, gdyż rzeczywiste cechy świata są inne, np. nie ma czegoś takiego jak idealny kapitalizm, jedynie realny kapitalizm. Weber uważał, że typy idealne są...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /564

  praca w formacie txt

Do góry