Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cykl życia sektora

  Charakterystyka

  Wg W.J. Otta branża to zbiór podmiotów gospodarczych oferujących na sprzedaż podobne produkty czy usługi, a sektor wg M.Portera to grupa przedsiębiorstw wytwarzających wyroby będące substytutami. Jednak wielu autorów pojęcia takie jak: branża, sektor, dziedzina działalności czy rynek...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia sektora

  Charakterystyka

  Wg W.J. Otta branża to zbiór podmiotów gospodarczych oferujących na sprzedaż podobne produkty czy usługi, a sektor wg M.Portera to grupa przedsiębiorstw wytwarzających wyroby będące substytutami. Jednak wielu autorów pojęcia takie jak: branża, sektor, dziedzina działalności czy rynek...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost sprzedaży

  Charakterystyka

  Wzrost sprzedaży produktu jest drugą fazą cyklu życia produktu Po fazie wprowadzenia na rynek, gdy konsumenci(pionierzy) poznali już produkt i przekazali opinie na jego temat zaczyna się faza wzrostu. Dochodzą do głosu tu konsumenci - "zwolennicy nowości" oraz nieco później "wczesna...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost sprzedaży

  Charakterystyka

  Wzrost sprzedaży produktu jest drugą fazą cyklu życia produktu Po fazie wprowadzenia na rynek, gdy konsumenci(pionierzy) poznali już produkt i przekazali opinie na jego temat zaczyna się faza wzrostu. Dochodzą do głosu tu konsumenci - "zwolennicy nowości" oraz nieco później "wczesna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie ryzykiem

  Definicja

  Zarządzanie ryzykiem jest to podejmowanie decyzji i realizacja działań prowadzących do osiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka. (K. Jajuga [1], Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 15.) W praktyce zarządzanie ryzykiem utożsamiane jest z procesami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /4 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie ryzykiem

  Definicja

  Zarządzanie ryzykiem jest to podejmowanie decyzji i realizacja działań prowadzących do osiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka. (K. Jajuga [1], Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 15.) W praktyce zarządzanie ryzykiem utożsamiane jest z procesami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /4 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe standardy rachunkowości

  Charakterystyka

  Rozwój międzynarodowego rynku kapitałowego i integracji zwłaszcza w ramach organiza­cji Unii Europęjskiej i OECD stworzyły podstawy do wolnego przepływu kapitału i inwestycji bezpośrednich. Wraz z tym rozwojem pojawiła się potrzeba ujednolicenia sprawozdawczości finansowej jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /4 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPARCJALIZM - Krytyka imparcjalizmu

  zarzuca się mu zbytnią abstrakcyjność

  zbyt wąska koncepcja argumentacji

  odrzuca się przekonanie, że dla prawomocności praw i polityki konieczny jest namysł wolny od przymusu i relacji siły

  większa wartość wg krytyków ma refleksja nad charakterem i jego znaczeniem w warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPARCJALIZM

  Namysł inspirowany zasadą bezstronności (wykraczanie poza interes własny oraz otwartość na wszelkie punkty widzenia i uwzględnienie ich w dochodzeniu do decyzji); decyzje polityczne są bezstronne, jeśli da się ich bronić wobec wszystkich znacząco dotkniętych nimi grup i partii jako równoprawnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRACJA DELIBERATYWNA

  Platon, Arystoteles, Madison, Schumpeter – nieufne podejście do demokracji, niepokój, że system ten jest doprowadzi do rządów motłochu, wg Arystotelesa demokracja to ustrój zepsuty, rządzi wielu złych.

  Joseph Bessette wprowadził termin demokracja deliberatywna. Pojęcie to odnosi się do koncepcji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /2 983

  praca w formacie txt

Do góry