Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Marian Mazur

  Charakterystyka

  Marian Mazur - (1909-1983), elektryk, automatyk, pionier badań cybernetycznych w Polsce, twórca teorii systemów autonomicznych na kanwie których powstała cybernetyczna teoria charakteru.

  Studia i początki działalności naukowej

  Marian Mazur w 1934 roku rozpoczął studia na Wydziale...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /3 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyszłość demokracji wg Giovanni Sartoriego i Roberta Dahla

  Sartori ( pytanie pierwsze „ wolność od a wolność do „)

  Są to 2 ważne sprawy , demokracja bezpośrednia charakteryzowała się wolnością do mówienia- prawdziwy obywatel aktywny jest politycznie

  Demokracja pośrednia- to wolność od obywatel nie musi angażować się w życie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE DEMOKRACJI - PLURALIZM

  Dahl, Truman – stworzenie szans do działania i konkurencji wielu grup interesów, władza podzielona między wielką liczbę elit, których wpływy się krzyżują; akceptacja reprezentatywności, demokracja pośrednia, sprawiedliwe starcia, negocjacje, rywalizacja polityczna między grupami interesu;...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE DEMOKRACJI - EGALITARYZM

  Marks; egalitaryzm występuje w historii i w dziejach myśli ludzkiej w 2 zasadniczych, lecz nie odgraniczających się ostro, a przeciwnie - przenikających się odmianach: umiarkowanego i skrajnego; Marks zarzuca państwu nierówność społeczną, traktuje państwo jako aparat klas rządzących, Marks nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE DEMOKRACJI - ELITARYZM

  Przedstawiciele teorii elit – Pareto, Mosca, Michels, Weber, Schumpeter; głosili oni utopijność rządów mas i stali na stanowisku, że niezależnie od przyjętej formy rządów, zawsze u władzy pozostają jednostki nieliczne i najbardziej do tego predestynowane. W odpowiedzi na to rozwinęła się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJE DEMOKRACJI DELIBERATYWNEJ

  Deliberatywne sondaże

  Dni deliberacji

  Panele obywatelskie

  Rozwój mechanizmów informacji zwrotnej od wyborców i komunikowanie między obywatelami

  Promowanie świadomego dokonywania wyborów

  Publiczne finansowanie gru i zrzeszeń obywatelskich, które zajmują się tymże...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turbokapitalizm

  Charakterystyka

  Turbokapitalizm - twórcą tego określenia jest amerykański ekonomista i statystyk Edward Luttwak z Centrum Badań Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie, który opisał ten termin w autorskiej książce zatytułowanej " Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /3 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia fazy dojrzałości

  Charakterystyka

  W fazie tej następuje spadek dynamiki wzrostu sprzedaży, co jest związane z nasyceniem rynku oraz pojawieniem się na nim innych produktów zaspokajających potrzeby klientów. W tej fazie również należy dostosowywać działania przedsiębiorstwa do bieżącej pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia fazy dojrzałości

  Charakterystyka

  W fazie tej następuje spadek dynamiki wzrostu sprzedaży, co jest związane z nasyceniem rynku oraz pojawieniem się na nim innych produktów zaspokajających potrzeby klientów. W tej fazie również należy dostosowywać działania przedsiębiorstwa do bieżącej pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Bank Inwestycyjny

  Charakterystyka

  Europejski Bank Inwestycyjny - Założony w roku 1958 na mocy Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Gospodarczej. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie Wspólnoty. Siedziba mieści się w Luksemburgu. Bank jest autonomiczną instytucją finansową niezależną od budżetu Unii Europejskiej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /2 761

  praca w formacie txt

Do góry