Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Droga do prawdy w świetle koncepcji idealistycznej, esencjalistycznej i fenomenalistycznej

  Idealistyczna – (Platon) – droga do prawdy to droga prowadzona w sposób odmienny.

  Platon odrzuca doświadczenie, empirię. Alegoria jaskini - Rzeczy są tylko kiepskim odbiciem czegoś co jest prawdziwe. Prawda to świat idei. Wg Platona droga do poznania krowy to nie podróż na pastwisko, należy skontaktować...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokracja w ocenie współczesnych konserwatystów

  Na przykładzie Ryszarda Legutko.

  Demokratyczna wolność wypowiedzi jest tak samo wolnością od wypowiadania prawdy jak i fałszu. Głos głupca waży tyle samo co głos mędrca, przy czym głupców jest wiecej niż mędrców. Tak więc jeśli ktoś chce zdobyć władzę w demokracji musi wypowiadać głupoty i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokracja bezpośrednia a demokracja pośrednia w ocenie Giovanni Sartotirego

  Demokracja bezpośrednia: charakteryzowała się wolnością do mówienia – prawdziwy obywatel i demokracja pośrednią – to wolność od obywatel nie ma angażować się w sprawy polityczne.

  Demokracja bezpośrednia pozwala na ciągły udział „ludu” w sprawowaniu władzy, demokracja pośrednia ogranicza się do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawne znaczenia terminu polityka

  Polityka – termin wywodzi się ze starożytnego polis. Dawniej termin polityka oznaczał więcej niż obecnie.

  A) Wyodrębnienie i neutralizacja dawnych znaczeń. Początek XIX w. (1805 r.) – 4 znaczenia polityki

  nauka jak rządzić RP, jak zachować kulturę i tradycję

  nauka poznawania praw i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest opinia publiczna i czy można ją poznać? (?)

  Opinia publiczna – podmiotem są wszyscy. Przedmiotem jest temat, którego opinia dotyczy. To pojęcie węższe niż opinia społeczna.

  2 kwestie, których musi dotyczyć opinia publiczna:

  - państwo

  - polityka

  Przeciwieństwem opinii jest wiedza, która jest prawdziwa, bo opiera się na prawdzie. (Opinia jest to...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy ruchu społecznego wg Henryka Przybylskiego

  - przestrzeń

  - masowość

  - celowość

  - spontaniczność

  W klasyfikacjach Goodmana i Przybylskiego jest sprzeczność między spontanicznością, a organizacją, ale ruch nigdy nie będzie tak zorganizowany jak organizacja, więc nie ma sprzeczności.

  Jest też sprzeczność między celowością a...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bunt a rewolucja wg Alberta Camusa

  Bunt – jest twórczy, jego celem jest zmiana historii, jest pozytywny, czerpie z wartości moralnych, mieszanina racjonalności i moralności, jest nieustający , ceni osobę i jej nienaruszalność, narzuca granicę historii, jestem mimo histori i przeciw jej determinizmowi występuję.

  Rewolucja – jest sztuczna...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędne (potoczne) znaczenie terminu teoria

  „Teoretycznie masz rację, ale….” – W znaczeniu, że przedmówca nie ma racji.

  Teoria nie jest sprzeczna z prawdą

  2. „Teoretycznie masz rację, ale praktycznie…”

  Teoria nie jest przeciwieństwem praktyki.

  3. Poglądy, koncepcja, przekonanie to nie to samo co teoria.

  Nie każdy zespół poglądów (koncepcja)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Behawioryzm a behawioralizm

  Elementy łączące behawioryzm z behawioralizmem to:

  - skrajny empiryzm – adresowany przeciwko przeszłości

  - antynormatywizm

  - antyinstytucjonalizm

  Czym różni się behawioryzm od behawioralizmu?

  Behawioryzm – bodziec +reakcja

  Behawioralizm- bodziec + reakcja + organizm

  Różnicą jest więc uwzględnienie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ahistoryczne i historyczne koncepcje genezy państwa

  Historyczne

  Renesans – oświecenie

  Marksizm

  Konkretny moment pojawienia się państwa

  Ahistoryczne

  Starożytność społeczna = państwo

  Średniowiecze społeczne = państwo

  Zawsze kiedy istnieje społeczeństwo istnieje państwo oba elementy są tożsame.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /295

  praca w formacie txt

Do góry