Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Termin „teoria” w języku naukowym

  W literaturze naukowej z zakresu nauk politycznych najczęściej utożsamia się teorię z:

  1. historią myśli politycznej, historią stosunków politycznych;

  2. metodologią, rezultatem działalności badawczej;

  3. podejściem heurystycznym – teoria jako zestaw dyrektyw odnoszących się do sposobów badania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /2 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Termin „teoria” w języku potocznym

  5 najczęstszych znaczeń terminu „teoria” o zabarwieniu pejoratywnym:

  1. teoria przeciwieństwem praktyki, niezgodność z rzeczywistością, utopijność, bezużyteczność, zespół idei oderwanych od życia;

  2. teoria przeciwieństwem empirii, charakter spekulacyjny, nie podparty doświadczeniem, wysnuwanie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzorce naukowości politologii - Spór filozoficzny czy metodologiczny?

  Spór między wzorcem analityczno-empirycznym a hermeneutyczno-humanistycznym jest nierozstrzygalny z powodów zasadniczych: to 2 różne wizje nauki zakładające 2 odmienne koncepcje przedmiotu badania, zorientowane na realizację zupełnie innych celów = to spór o założenia filozoficzne, o wartości, jakie ma...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzorce naukowości politologii - Model hermeneutyczno – humanistyczny

  Jest wewnętrznie zróżnicowany, funkcjonuje w wielu odmianach (od koncepcji socjologii rozumiejącej Maxa Webera, zdolnej do gromadzenia obiektywnej wiedzy o subiektywnej rzeczywistości, kończąc na koncepcjach postmodernistycznych sugerujących, że nie ma żadnej obiektywnej rzeczywistości niezależnej od...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzorce naukowości politologii - Model analityczno – empiryczny

  A. Założenie o jedności nauki → zgoda co do kierunku nauk przyrodniczych jak i społecznych (bez względu na przedmiot tych nauk) w nadziei na zdolność empirycznych nauk społ. znalezienia regularności w życiu społ., umożliwiającej przewidywanie i kontrolowanie zjawisk społ.

  B. Nadzieja ta wymaga zgody...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /2 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITOLOGIA JAKO NAUKA EMPIRYCZNA - Wzorce naukowości politologii

  Pytanie o kryteria naukowości:

  a) pytanie o właściwości badania (aspekt czynnościowy nauki),

  b) pytanie o właściwości wiedzy (aspekt informacyjny nauki).Odpowiedź na te pytania przynosi analiza metodologiczna, ustalająca jak nauka jest uprawiana i jakie rezultaty przynosi (tj. jaki jest status...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITOLOGIA JAKO NAUKA EMPIRYCZNA - Przedmiot badania empirycznej politologii – założenia filozoficzne.

  Wzorzec analityczno – empiryczny nauki - 3 ogólne warunki wstępne:

  1. zgoda co do tego, że istnieje świat zewnętrzny + że posiada on pewne właściwości niezależne od ludzkich spostrzeżeń,

  2. zgoda co do celu prowadzonych badań,

  3. zgoda co do tego, że poznanie w ogóle jest możliwe.

  • świat...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /4 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O NAUCE, METODZIE I JĘZYKU - O języku

  O tym, czy coś jest naukowe czy nie decydują 2 ważne elementy: metoda + język.

  Aspektowość cechą niezbywalną każdego badania naukowego. Wyróżniamy 2 wersje aspektu:

  1.aspekt w sensie podmiotowym – nasze doświadczenie zmysłowe okazuje się złożoną reakcją, w którą badacz wnosi całe...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /5 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O NAUCE, METODZIE I JĘZYKU - O metodzie

  Idea „kryzysu podstaw wiedzy”: uprawianiem nauki rządzą konwencje w postaci reguł metodologicznych, które - szczególnie ostatnio - są tak liczne, że budzą zwątpienie w możliwość istnienia uniwersalnego wzorca nauki, a dokładniej – metody naukowej (zwłaszcza we współczesnych naukach społecznych).

  Jak...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O NAUCE, METODZIE I JĘZYKU - O nauce i teorii

  Pogląd na „teorię” zależy od tego, jak rozumie się „naukę”, dlatego rozważania metodologiczne nad teoriami odnoszącymi się do zjawisk politycznych należy poprzedzić refleksją nad tym, czym jest nauka, a dokładniej – naukowa wiedza o polityce.

  Zdefiniowanie terminu „nauka” jest trudne (1. wielość...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /5 971

  praca w formacie txt

Do góry