Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kariera

  Definicja

  W języku potocznym kariera oznacza awans, obejmowanie odpowiedzialnego pracy|stanowiska czy też uznanie w oczach innych. Zaś w literaturze określa się ją jako pewien proces rozwoju osobistego i osiąganie wyznaczonych celów. W. Griffin definiuje karierę jako zestaw związanych z pracą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.06.2011 Znaków /3 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absorpcyjność

  Charakterystyka

  Absorpcyjność- pojemność, wchłanianie. W tym kontekście termin odnosi się do wchłaniania i wykorzystania przez dany Kraj Członkowski funduszy płynących z budżetu Europejska|Unii Europejskiej.

  W przypadku Polski- zwłaszcza chodzi o środki związane z regionalna|polityką regionalną i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.06.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia informacyjna

  Charakterystyka

  Przy obecnej roli, jaką systemy informacyjne odgrywają w przedsiębiorstwach, trudno jest wyobrazić sobie dobrze prosperującą firmę, bez sprawnie funkcjonującego systemu informacyjnego, a w szczególności bez systemu informacji menedżerskiej (SIM).

  Omawiając strategie informacyjne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.06.2011 Znaków /2 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model 7s

  Charakterystyka

  Model 7S - McKinsey'a - powstał w firmie consultingowej McKinsey & Company. Model ten został zaproponowany przez Petersa i Watermana (1984). Model bierze pod uwagę niematerialne charakterystyki organizacji (por. Kuraś, 1994), tj.:

  Wspólne wartości (shared values) - zasady postępowania oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.06.2011 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misja i wizja

  Definicja

  Misja jest zasadą działalności gospodarczej, której charakter określa kierownictwo organizacji na podstawie przyjętych kryteriów, np.: preferencji klientów, oferowanych produktów, przewagi konkurencyjnej. Jest ona charakterystyczną rolą przedsiębiorstwa wyrażającą jego odrębność. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.06.2011 Znaków /5 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby informacyjne

  Wprowadzenie

  Rynek w swej naturze charakteryzuje się tym, że sytuacje na nim występujące są często wieloznaczne, wręcz nieokreślone, a zachowania podmiotów są często nieprzewidywalne. To właśnie powoduje, że firmy - dążąc do rozpoznania niepewności - gromadzą informacje.

  Poprzez potrzeby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.06.2011 Znaków /2 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benchmarking

  Charakterystyka

  Metoda benchmarking-u polega na porównaniu cech organizacji z konkurentami lub firmami wiodącymi w danej branży, oraz kopiowanie sprawdzonych wzorów. Porównywanie takie stosowane jest od dawna, stąd niektórzy autorzy wskazują, iż benchmarking nie jest metodą zasługującą na szczególną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.06.2011 Znaków /14 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Funkcja wyjaśniająca teorii

  W modelu analit.-empir. jest przekonanie, że wyjaśnienie jest najlepszym narzędziem sprawowania kontroli nad zjawiskami. Jeżeli potrafimy odpowiedzieć na pytanie dlaczego fakty zaistniały, to tym samym umiemy te zdania wyjaśnić. Wyjaśnienie to odpowiedź na pytanie „dlaczego?” świat istnieje tak, jak...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Funkcje teorii

  Wiedza ujęta w formę teorii powinna skutecznie zaspokajać ludzkie potrzeby poznawcze (dostarczać odpowiedzi, czynić świat zrozumiałym). Funkcje teorii:

  funkcja deskryptywna (opisowa),

  funkcja eksplanacyjna (wyjaśniająca),

  funkcja prognostyczna (predyktywna)

  funkcja pragmatyczna...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia dedukcyjna

  Kontekst odkrycia jest nieistotny, nie ważne jak zbudowana została teoria, najważniejszy jest sposób uzasadnienia teorii. Uzasadnienie = wykazanie, że hipoteza (wyprowadzona dedukcyjnie z teorii) nie jest sprzeczna z innymi dobrze potwierdzonymi prawami (wiedzą) + że konsekwencje empiryczne takiej hipotezy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /11 276

  praca w formacie txt

Do góry