Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Forma państwa - PAŃSTWO TOTALITARNE

  >

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma państwa - PAŃSTWO AUTORYTARNE

  To państwo w którym nie ma warunków do działania społeczeństwa obywatelskiego i idei samorządności. Udział obywateli w życiu politycznym podlega stałej kontroli i sprowadza się do pewnych rytualnych zachowań i przyzwyczajeń. Organizacja państwa opiera się na silnej władzy wykonawczej w rękach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma państwa - PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE

  Państwo opierające się na konstrukcyjnych zasadach: suwerenności narodu, trójpodziału władzy, pluralizmu politycznego. W demokratycznym państwie prawa wyznaczane są tez takie wartości jak tolerancja, równość wobec prawa, rozwinięte wolności swobody jednostki, sprawiedliwość i porządek społeczny...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma państwa - MONARCHIA

  Wyróżnia się monarchie:

  • Nieograniczoną – władza monarchy jest niepodzielna, jednolita, pochodząca od Boga, zatem nie może być ograniczona przez ludzi

  • Ograniczoną – pozycja monarchy określona jest przez konstytucję, a władza ogranicza się do funkcji reprezentacyjnych i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma państwa

  Pojęcie formy państwa odnosi się do rozwiązań strukturalnych zastosowanych w sposobie zorganizowania państwa.

  Arystoteles wskazał, iż można podzielić formy państwa na dwie podstawowe grupy A i B.

  A – monarchia, arystokracja, politea.

  B – tyrania, oligarchia, demokracja.

  Forma państwa to struktura...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elitystyczny model demokracji

  Przedstawiciele – Max Weber i Joseph SchumpeterKlasyczna koncepcja elit zrodziła się z krytyki teorii i praktyki demokracji, a podstawowa teza teorii elity brzmi: obecność elity rządzącej na obecnym etapie rozwoju społecznego i politycznego jest niezbędna w każdym społeczeństwie, wobec tego ludzie nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egalitarystyczny model demokracji – założenia, przedstawiciele

  ZAŁOŻENIA:

  ■ Wszyscy ludzie są równi z natury

  ■ Równość szans (obecnie)

  ■ Równość wszystkich obywateli wobec prawa

  ■ Sprzeciw wobec hierarchii klasowych, stanowych, rasowych

  ■ Równość warunków startu życiowego

  ■ Równość statusu społecznego

  ■ Równość dostępu do dóbr

  ■...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokracja współczesna i jej przyszłość według Giovanni Sartoriego

  Demokracja współczesna (pośrednia) polega na tym, że obywatele z poszczególnych okręgów wyborczych wybierają swoich przedstawicieli którzy później podejmują decyzje o państwie większością głosów.

  ZALETY:

  ■ wieloetapowy proces podejmowania decyzji

  ■ demokracja pośrednia prowadzi do polityki jako...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /3 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokracja współczesna a demokracja klasyczna

  Demokracja – ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).

  Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /3 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokracja w ocenie konserwatyzmu politycznego

  Konserwatyzm lub polityczny konserwatyzm to termin odnoszący się do jednej z wielu filozofii lub ideologii politycznych, także na określenie opcji politycznej reprezentowanej przez wiele współczesnych partii politycznych (zwykle kojarzonych z prawicą).

  Często odwołuje się do takich wartości, jak...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /4 974

  praca w formacie txt

Do góry