Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Partie polityczne a grupy interesu

  Zjawisko partii politycznych należy do równych zjawisk życia politycznego. Partia polityczna jest organizacja społeczną , która bierze udział w wyborach do organów władzy państwowej - wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe, itd.

  Wg Max’a Webera - partia polityczna to grupa ludzi, organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo a społeczeństwo – znaczenie pojęć wczoraj i dziś

  Państwo jest to wyodrębnione terytorium , zamieszkiwane przez ludność i mającerząd sprawujący władzę zwierzchnią. Przynależność do państwa jest sformalizowana i powstaje przez nabycie obywatelstwa. Państwo jest podstawową forma, organizacji życia politycznego społeczeństwa narodowego.

  Przez...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiektywistyczne i subiektywistyczne koncepcje genezy państwa

  Ujęcia obiektywistyczne

  Twierdzą, że formowanie się narodu to długotrwały i złożony proces, który zależy od wielu czynników:wspólnota historii – naród jako kategoria historyczna, produkt wspólnych dziejów historycznych, w toku których tworzyły się specyficzne dla grupy cechy, wartości, choć są od...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /9 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele funkcjonowania grup interesu

  Pluralizm (model amerykański) zakłada iż niejednolitość społeczeństwa prowadzi do różnorodności interesów. Dominuje tu założenie iż grupy dysponują określonymi zasobami politycznymi które pozwalają im promować interesy indywidualne w sferze publicznej co czyni władzę polityczną odpowiedzialną...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model systemu politycznego Davida Eastona

  System polityczny - ogół organów państwowych, partii politycznych oraz organizacji i grup społecznych (formalnych i nieformalnych), uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa oraz ogół generalnych zasad i norm regulujących wzajemne stosunki między nimi.

  Wedle Eastona system...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model demokracji deliberatywnej – założenia i przedstawiciele

  Model demokracji deliberatywnej (lub dyskursywnej) zakłada włączenie obywateli w procesy decyzyjne – dotyczące legislacji, przestrzeni miejskiej itp., najczęściej poprzez organizację debat i konsultacji na temat określonej kwestii czy problemu. W zamierzeniu, dzięki zaproszeniu zwykłych ludzi do dyskusji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca

  Definicja

  Praca, celowa działalność człowieka, w której procesie przekształca on z pomocą narzędzi pracy (maszyn, urządzeń, środków technicznych) przedmioty pracy i przystosowuje je do potrzeb oraz świadczy określone usługi materialne (transport, usługi remontowe) i niematerialne (teatr...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.06.2011 Znaków /2 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartości określające jakość życia

  Pomiar jakości życia

  W podręcznikach ekonomii czasami utożsamia się życia z dobrobytem społecznym. Dzieje się tak wówczas gdy autor poszukuje syntetycznego miernika jakości życia (D. R. Kamerschen 1991, s.114). Skonstruowanie takiego narzędzia pomiaru jest praktycznie, a można zaryzykować...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.06.2011 Znaków /9 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartości określające jakość życia

  Pomiar jakości życia

  W podręcznikach ekonomii czasami utożsamia się życia z dobrobytem społecznym. Dzieje się tak wówczas gdy autor poszukuje syntetycznego miernika jakości życia (D. R. Kamerschen 1991, s.114). Skonstruowanie takiego narzędzia pomiaru jest praktycznie, a można zaryzykować...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.06.2011 Znaków /9 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody działania grup interesu

  Grupa interesu to grupa nie będąca aktorem politycznym, lecz chcąca wywierać wpływ na zarys polityki prowadzonej przez rządy.

  Grupy interesu rodzą się w przestrzeni gospodarczej lub są kreowane przez struktury władzy.

  Grupy interesu:

  ■ Reprezentują i artykułują interesy określonych grup...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /554

  praca w formacie txt

Do góry