Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie poliarchii

  Poliarchia (gr. poli - wiele, arche - władza) - pojęcie stworzone w roku 1953 przez socjologa Roberta Dahla na określenie nowoczesnej demokracji. Demokracja zapewnia obywatelom możliwość realnego uczestnictwa w polityce. Fundamentalną rolę odgrywa w niej rywalizacja polityczna. Demokracja jest stanem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojecie grupy interesu (lobby)

  Grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów. Jej członkowie mogą brać mniej lub bardziej aktywny udział w artykulacji swoich interesów wobec instytucji państwa, starając się wpłynąć na realizację...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe i rozwinięte formy władzy według Johna Scotta

  Stosunki panowania są w stanie zapewnić prawomocność za pomocą poszczególnych „publicznych scenariuszów” które zarazem uzasadniają i ukrywają rzeczywistość przymusu i zachęty stanowiąc fundament politycznego przywództwa. Publiczny scenariusz jest narracją lub opowieścią skonstruowaną w oparciu o...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pluralizm polityczny – definicja, cechy

  Pluralizm polityczny - w państwach demokratycznych jedna z zasad funkcjonowania parlamentarnych systemów partyjnych, polegająca na istnieniu dwóch lub więcej partii politycznych reprezentujących różne programy i orientacje, walczących o zdobycie władzy w państwie. Oznacza wolność funkcjonowania wielu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /2 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pluralistyczny model demokracji – założenia, przedstawiciele

  Próbą rozwiązania dylematu istnienia elity władzy we współczesnej demokracji i powrotu do idei rządów ludu stała się formuła demokracji pluralistycznej, w której konieczność i trwałość elity politycznej jest wyjaśniana naturalnym stanem dyfuzji władzy między konkurujące ze sobą grupy, przy czym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie polityczne a grupy interesu - Funkcje partii

  I. Funkcja wyborcza

  a) selekcja kandydatów na stanowiska państwowe i samorządowe,

  - kilka procedur selekcji w zależności od rodzaju partii

  - bliżej nieokreślony . żywiołowy - rządzi często przypadek

  - centralne organizacje partii wybierają kandydatów

  - decydują organy partii lokalnych, -...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie polityczne a grupy interesu - Podział ze wzgl. na miejsce w systemie politycznym

  lewicowe (radykałowie),

  centrowe ....

  prawicowe ( liberałowie, konserwatyści-spowalniające procesy przemian).

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie polityczne a grupy interesu - Historyczna klasyfikacja partii

  - z uwagi na podział klasowy - obszarnicze . chłopskie, burżuazyjne. robotnicze,

  - nie-klasowe- wyznaniowe.

  Ideologiczna klasyfikacja partii ; konserwatywne , liberalne, komunistyczne, socjalistyczne, demokratyczne, chrześcijańskie, faszystowskie.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie polityczne a grupy interesu - Klasyfikacja partii (rodzaje)

  Rozróżniamy partie: konserwatywne, klubowe, liberalne, masowe, pracy, socjalistyczne itd.

  - Partie masowe- to te, które mają swoje struktury terenowe i jej szeregowi członkowie są aktywni- np. partie socjalistyczne, ludowe, chrześcijańsko- demokratyczne (partia masowa może by mniej liczna od kadrowej).

  -...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie polityczne a grupy interesu - Geneza i rozwój partii

  Powstanie partii należy wiązać z kształtowaniem się parlamentaryzmu burżuazyjnego.

  Pierwsze partie polityczne powstały w Anglii w XVIII w. W związku z koniecznością udziału w wyborach parlamentarnych , kiedy to po rewolucji wzrosła pozycja parlamentu - jako organu władczego.

  Wówczas okazało się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /509

  praca w formacie txt

Do góry