Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Substancjalne i relacjonalne ujęcie władzy politycznej

  Ujęcia władzy:

  a) substancjalne podmiotowe (mocne) – niepełne, władza sama w sobie, człowiek jest władzą, władza jest kimś

  b) substancjalne przedmiotowe (słabe) – władza sama w sobie, człowiek posiada ją, władza jest czymś

  c) relacjonalne – relacja między A i B (ludźmi, człowiekiem a...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna klasyfikacja form państwa (ustrojów)

  Formy:

  Reżim – demokratyczny i totalitarny

  Forma rządów – monarchia i republika

  Forma państwa (3 elementy):

  Forma rządów

  Tzw. reżim polityczny

  Ustrój terytorialny państwa

  Kryteria klasyfikacji:

  I. Kryterium ze względu na formę rządu:

  Monarchie

  Republiki

  >...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /2 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o funkcje państwa współczesnego (stanowiska, argumenty)

  Doktryny dotyczące państwa wskazują na funkcję zewnętrzną państwa, która polega na zapewnieniu bezpieczeństwa i niezależności w stosunkach z innymi, oraz wewnętrzną, obejmującą: - możliwość określania i realizacji polityki oznaczającą konieczność formułowania celów i określania sposobów...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika podmiotowości politycznej grup interesów

  Podmiotowość polityczna jest cecha grup społecznych i jednostek. Polega na zdolności podejmowania działań realizujących ich interesy poprzez udział lub wpływanie na procesy sprawowania władzy politycznej. Co ważne podmiotowość polityki jest cechą stopniowalną, wielowymiarową a także dość...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /4 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola opinii publicznej w działaniu grup interesów

  Grupy nacisku odwołują się do opinii publicznej tylko wtedy, gdy interes grupy jest zgodny z interesem publicznym.

  W innym przypadku grupa interesu naciska bezpośrednio na władzę (centrum), pomijając opinię publiczną.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja – dzieje i treść pojęcia - Rodzaje rewolucji

  a) w znaczeniu historycznym :

  - husycka ( na przykładzie Czech),

  - purytańska ( na przykładzie Anglii),

  - niepodległościowa ( na przykładzie Ameryki),

  - burżuazyjna ( na przykładzie Francji) ,

  - bolszewicka ( na przykładzie Rosji ) ,

  - narodowa ( na przykładzie Turcji) ,

  - komunistyczna ( na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja – dzieje i treść pojęcia - Termin rewolucja może oznaczać

  - Szczególny okres historyczny, w którym występuje albo obiektywna możliwość zastąpienia panowania jednej elity władzy przez drugą, albo przejście od jednej formacji społeczno-ekonomicznej do drugiej

  - Każde zbrojne i krwawe przejęcie władzy i zmianę ustroju,

  - Obalenie rządu od środka państwa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja – dzieje i treść pojęcia

  Rewolucja - znacząca zmiana, która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim okresie.

  Różnie definiowane rewolucje wybuchały w całej historii ludzkości. Różnią się one w zależności od ilości ich członków (rewolucjonistów), środków przez nich stosowanych, czasu trwania, ideologii motywacyjnej, i różnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyszłość demokracji wg R. Dahla – poliarchia III stopnia(demokracja deliberatywna) – system demokracji, gdzie jest równość!

  R.Dahl, demokracje uważał za pewien typ idealny, dla systemów funkcjonujących w rzeczywistości ukuł termin poliarchie. Dla R. Dahla demokracja to niezrealizowana jeszcze nigdy wizja systemu politycznego „ którego członkowie skłonni są traktować się jako wzajemnie równi, kolektywnie suwerenni i wyposażeni...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /4 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemoc a rewolucje wczoraj i dziś

  Synonimy:

  Przewrót, Pucz, Rebelia, Insurekcja, Rokosz, Powstanie, Bunt ,Rewolta, Zamach,

  Cechy rewolucji:

  Założenie zmiany na lepsze – idea postępu

  Chęć zmiany porządku\ stanu rzeczy

  Duży zasięg\ masowość\ objęcie jak największego obszaru

  Ideologia\ świadomość społeczna = obiektywne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /890

  praca w formacie txt

Do góry