Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Istota rewolucji wg Hannah Arendt

  Rewolucje starożytne (mutatio rerum, metabolais) były cyklicznymi przemianami nie wprowadzającymi zasadniczo nowej jakości do systemu politycznego. Były to raczej cykliczne walki demokracji z oligarchią, motywowane ekonomicznie. Były to rewolucje bliskie pierwotnemu znaczeniu tego słowa – cyklicznie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokracja współczesna i jej przyszłość wg Sartoriego

  Sartorii. Za plus demokracji współczesnej( bo tak trzeba nazwać demokrację pluralistyczną) uważał on pluralizm polityczny, wieloetapowość procesów decyzyjnych, grę o sumie dodatniej w której to zwycięstwo jednego wiąże się też z „wygraną” części przegranych. Uważał on, iż jednym z warunków...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy relacji, którą jest władza

  1. Władza jest zawsze stosunkiem między ludźmi

  2. Władza ma charakter społeczny

  3. Posłuch jakim cieszy się osoba sprawująca władzę

  4.Faktyczna, realna, urzeczywistniona możliwość przeprowadzenia woli

  Cechą charakterystyczną władzy państwowej w odróżnieniu od innych jest to, iż przejawia się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje systemu społecznego wg Talcota Parsonsa

  W funkcjonalizmie Talcotta Parsonsa każdy system społeczny, aby przetrwać, musi realizować cztery podstawowe funkcje. Są to kolejno:

  A adaptation, czyli adaptacja,

  G goal attainment, czyli osiąganie celów,

  I integration, czyli integracja wewnętrzna,

  L latency, co tłumaczy się jako...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza społeczna a władza polityczna

  Władza dzieli się na:

  a) naturalną (nad otoczeniem)

  b) społeczną (nad ludźmi)

  Władza polityczna mieści się wewnątrz władzy społecznej, jest jej częścią.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza polityczna a władza państwowa

  W tradycji nauki i myśli prawno-politycznej utożsamiano je ze sobą. Jednak władza państwowa jest tylko postacią władzy politycznej. Sfera polityki wykracza poza organizację państwową.

  Władza państwowa przejawia się wewnątrz klasowej organizacji terytorialnej i ma monopol na legalne korzystanie z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnętrzne zagrożenia współczesnej demokracji

  Demokracja jest powszechnie uważana za najlepszy dotychczasowy ustrój polityczny. Nie znaczy to jednak, że nie ma swoich krytyków i przeciwników. Demokracja mimo iż jest najdoskonalsza spośród znanych nam systemów, nie jest idealna i tak jak każdy system posiada swoje wady i zalety.

  Przeciwnicy demokracji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /2 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia grup interesów

  Można wyróżnić następujące typy grup interesu:

  - Niezrzeszeniowe grupy interesu czyli grupy oparte na pokrewieństwie i wspólnym pochodzeniu, grupy etniczne, regionalne i oparte na statusie, wyrażające swoje interesy sporadycznie przez jednostki, kliki, rodziny, przywódców lokalnych i religijnych. Grupy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy państw

  - niewolnicze,

  - feudalne,

  - kapitalistyczne,

  - socjalistyczne.

  ■ Państwo niewolnicze – cechuje je występowanie właścicieli niewolników, oraz niewolników będących ich własnością. Kształtują się między nimi stosunki zwierzchnictwa i podporządkowania. Właściciele niewolników są warstwą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść pojęcia władza - Władza społeczna

  Wspólnotowa i publiczna - może się opierać na dobrowolnej akceptacji mającej źródło w uznaniu jej autorytetu i prawowitości (legalizm) bądź na przymusie społecznym, a nawet przemocy fizycznej.

  Władza społeczna to władza nad ludźmi.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /260

  praca w formacie txt

Do góry