Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sieć sklepów

  Definicja-

  Sieć sklepów to system sprzedaży towarów, należy do sieci sprzedaży detalicznej, posiada wspólnego właściciela. W sieci sklepów obserwujemy centralne zarządzanie oraz kierowanie (dyrekcja ustala ceny, promocje, prognozy sprzedaży).

  Sieć posiada wspólny dział zakupów, prowadzi sprzedaż...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /4 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć sklepów

  Definicja-

  Sieć sklepów to system sprzedaży towarów, należy do sieci sprzedaży detalicznej, posiada wspólnego właściciela. W sieci sklepów obserwujemy centralne zarządzanie oraz kierowanie (dyrekcja ustala ceny, promocje, prognozy sprzedaży).

  Sieć posiada wspólny dział zakupów, prowadzi sprzedaż...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /4 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Know-how

  Charakterystyka

  Know How - są to informacje o sposobie produkcji nie objęte patentami i umowami licencyjnymi, gdyż nie mają charakteru wynalazczego. Dotyczą one zawartości poszczególnych składników w produkcie finalnym lub w określonej fazie przerobu, sposobów łączenia poszczególnych elementów w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /2 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka narzędziowa

  Charakterystyka

  Termin z zakresu zarządzania produkcją, określany również jako gospodarka pomocami narzędziowymi".

  Gospodarka narzędziowa służy do wspomagania podstawowej działalności produkcyjnej, dzięki czemu przedsiębiorstwo może uzyskać korzystne wyniki ilościowe, jakościowe oraz ekonomiczne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda teratologiczna

  Charakterystyka

  Metoda teratologiczna jedna z metod inwentycznych, która opiera się na zasadzie: "sytuacja patologiczna oświetla sytuację normalną". Oznacza to, że założenie rozwiązania patologicznego, paradoksalnego, szokującego, absurdalnego może doprowadzić do znalezienia rozwiązania efektywnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fordowsko-Marksowska teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Teoria, w której podstawową kwestią okazuje się społeczna, klasowa relacja między kapitałem a pracą; regulowana nie tylko w przedsiębiorstwie, lecz w całej gospodarce. W teorii tej dostrzega się również koniecznośc włączenie w ten proces regulacji państwa. Przedsiębiorstwo jest...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodologia ogólna a metodologia szczegółowa

  Metodologia ogólna: Definiowanie jest rzeczą wspólną dla wielu nauk, każda musi być definiowana. Różnie się definiuje lecz wg podobnych definicji i reguł. Uniwersalizm jest zaliczany do metodologii ogólnej. Istnieje jedna integralna metodologia badawcza.

  Metodologia szczegółowa: różne rzeczy, dyscypliny...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wnioskowanie dedukcyjne a wnioskowanie indukcyjne

  Wnioskowanie rzeczywistości jest zawsze zgodnie z wnioskowaniem logiki.

  Wnioskowanie dedukcyjne: od racji do następstw, nauki aprioryczne, nauki abstrakcyjne: przedmiot – matematyka, logika

  Metody

  Przedmiot wpływa na metody nie istnieją określenia potoczne.

  Wnioskowanie indukcyjne: od następstw do racji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega odmienne rozumienie wolności w systemie demokracji antycznej ( ateńskiej ) i współczesnej?

  Społeczeństwu może chodzić o wolność – demokracja uprawnia pluralizm w sensie społecznym, politycznym, ekonomicznym i kulturowym podczas gdy dążenie do prawdy nie uprawnia pojmowania prawdy relatywnie, gdyż wtedy staje się fałszem. Demokratyczna wolność wypowiedzi jest tak samo wolnością do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe założenia analizy systemowej

  Chodzi tutaj o interpretację metody humanistycznej w wersji Cetwińskiego zwłaszcza odnoszącej się do decyzji politycznych i do zadawania pytań o otoczenie systemowe i jego funkcjonowanie i wpływ na motywację decyzyjną jednostki w przypadku nie spełnienia warunku zupełności pragmatycznej.

  Analiza...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /1 330

  praca w formacie txt

Do góry