Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Struktura walki z bezrobociem

  Celem strategii jest zrównoważenie sytuacji na rynku pracy czyli doprowadzenie do zgodności oferowanych miejsc pracy z liczba osób i jej poszukujących. Ponieważ w większości bezrobocie jest zjawiskiem stałym politykę zatrudnienia określa się zamiennie jako politykę zwalczania bezrobocia.Wyróżniamy dwie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie przywracania lub obrony równowagi makroekonomicznej

  Zakłócenia równowagi makro. Występują najczęściej w pięciu obszarach:

  a) pierwszy obszar to budżety gdzie przejawem braku równowagi jest deficyt budżetowy;

  b) drugi obszar to ceny - przejawem braku równowagi jest inflacja;

  c) trzeci obszar to rynek pracy – brakiem równowagi jest bezrobocie;

  d) czwarty...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /3 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie inicjowania i pobudzania procesu rozwojowego

  Już w XVII wieku za jedno z podstawowych zadań państwa uznawano pobudzanie procesow rozwojowych gospodarki. Współcześnie nadal społeczeństwa obciążają rządy odpowiedzialnością za wyniki gospodarcze. Obecnie sprawy związane z granicami wzrostu skomplikował kryzys ekonomiczny.

  Przeważa pogląd ze...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /2 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie rozwiązywania typowych problemów ekonomicznych przez politykę gospodarcza

  W praktyce światowej wykształciły się pewne strategie rozwiązywania najbardziej typowych problemow stojących przed polityka gospodarcza rządu. Na podstawie analizy tych doświadczeń można z pewnymi ograniczeniami ocenić skuteczność każdej z nich. Dla potrzeb dydaktycznych wyróżniamy:

  1. Strategie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE POLITYKI MIKROEKONOMICZNEJ I MAKROEKONOMICZNEJ

  Podział celów polityki gospodarczej na makro- i mikroekonomiczne wywołuje zarazem generalny podział polityki gospodarczej na analogiczne dwa jej rodzaje z polityką mokro- i makroekonomiczną.Rodzaje polityki makroekonomicznej.

  Wyróżniamy szereg klasyfikacji wg przyjętych różnych kluczy podziału:

  a) wg...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /7 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE MIKROEKONOMICZNE POLITYKI GOSPODARCZEJ

  Mikroekonomiczne cele polityki gospodarczej w przeciwieństwie do makroekonomicznych ograniczają się do wybranych dziedzin gospodarki i są adresowane subiektywnie do wybranych grup podmiotu systemu gospodarczego. Przejawiają się one w dziedzinach państwa do pobudzania lub hamowania rozwoju określonej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE MAKROEKONOMICZNE POLITYKI GOSPODARCZEJ

  Wyróżnia cztery podstawowe:

  1. Cele systemowe;

  2. Cele strukturalne;

  3. Cele redystrybucyjne;

  4. Cele stabilizacyjne.

  Ad. 1

  Cele systemowe – to dążenie podmiotów polityki gospodarczej do ustanowienia lub zmiany określonych elementów i rozwiązań systemu gospodarczego. Mogą dotyczyć zarówno układu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /3 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Główne dziedziny polityki gospodarki

  Cele i oddziaływania systemu polityki gospodarczej dotyczą wielu dziedzin i aspektów społecznego procesu ekonomicznego. W związku z powyższym w ramach polityki gospodarczej wykształcały się różne jej dziedziny i podsystemy. Należy zwrócić uwagę na odpowiadający podział polityki gospodarczej na makro i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /2 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele obrony militarnej

  Historycznie w pewnych okresach czasu cele te w polityce gospodarczej pewnych krajów wysuwały się zdecydowanie na pierwszy plan. Wydatki na cele militarne w budżetach wielu krajów są ciągle znaczącą pozycją. Charakterystyczną cechą celów tego kraju jest ich konkurencyjność. Im więcej polityki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele i przesłanki ekologiczne

  Niefrasobliwość w wykorzystywaniu zasobów środowiska przynajmniej w licznych krajach i regionach doprowadziła do jego znacznego zdewastowania i często do nieodwracalnych negatywnych następstw w racjach pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Hasła ochrony przyrody mimo że nie nowe dopiero nie dawno znalazły...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /596

  praca w formacie txt

Do góry