Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Elementy systemu pracy

  W polskim systemie ochrony pracy można wyodrębnić:

  1. Segment wykonawczy – funkcja pracodawcy i osób kierujących pracownikami;

  2. Segment nadzoru(organy państwowe nadzorujące przestrzeganie przepisów i zasad BHP);

  3. Segment naukowo-badawczy – są to instytuty naukowe i placówki badawcze.Polski system...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne problemy pracy - Ochrona pracy

  Podstawowe środki ochrony pracy

  - ustawodawstwo ochronne;

  - szeroko rozumiane ustawodawstwo ochronne;Pierwsze dokumenty ukazały się w Anglii w 1801 uchwalono prawo fabryczne.

  Dotyczyło pracy dzieci, kobiet i zawarto w prawie fabrycznym następujące dane:

  a) pracę mogą podejmować osoby, które...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport wewnętrzny

  Charakterystyka

  Techniczne środki manipulacji i transportu wewnętrznego tworzą bardzo istotny składnik infrastruktury procesów logistycznych które aktywnie wpływają na szybkość przemieszczania towarów, poziom procesów manipulacyjnych i transportowych pod względem ich wydajności a jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /3 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne problemy pracy - Czynniki określające wymiar czasu pracy

  1. czynniki ekonomiczne - poziom sił wytwórczych – im wyższy tym mniejszy wymiar czasu pracy, społeczna wydajność pracy;

  2. czynniki społeczne (dotyczy samego pracownika) – granice możliwości ludzkich:

  a) fizyczne;

  b) psychiczne:

  - konieczność wypoczynku;

  - uciążliwość pracy w jej warunkach;

  -...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /6 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne problemy pracy

  Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołanie, mianowanie, wybór, spółdzielcza umowa o pracę.

  Pracodawca – jednostka organizacyjna, niezależnie czy posiada osobowość prawną czy nie w momencie zatrudnienia pracownika.

  Źródłem prawa pracy jest kodeks pracy oraz wewnątrzzakładowe...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia integracji ze wspólnotami regionalnymi

  Stwarza dla krajów wielkie szanse i przynosi korzyści związane z szybsza modernizacja i przyjmowanie postępu cywilizacyjnego. Wytwarza koszty w postaci rezygnacji z pewnej części suwerenności narodowej. Głównym problemem który musi rozwiązać polityka integracji jest zapewnienie jak najkorzystniejszej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia ochrony środowiska

  Jest to najmłodsza z polityk makroekonomicznych , jej początek wiąże się z uchwaleniem w 1977 r w USA pierwszego na szczeblu rządowym programu ochrony atmosfery.

  Polityka ekologiczna opiera się na zasadzie „ten, co zanieczyszcza płaci”.Rozróżnia się cztery strategie walki o ochronę środowiska:1...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia aktywizacji gospodarczej regionu

  Wyróżniamy dwie strategie:

  1. Pierwsza ma postać aktywizacji odgórnej zwana jest marko aktywizacja. Podmiotem takiej aktywizacji jest państwo a przedmiotem określone obszary szczebla pośredniego miedzy państwem a poziomem mikro ekonomicznym czyli gminami,

  2. Druga ma postać aktywizacji lokalnych czynników...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia restrukturyzacji i walki z lupą ekologiczną

  Restrukturyzacja to świadome działanie na rzecz zastępowania przestarzałych niekonkurencyjnych elementów struktur gospodarki krajowej czy przedsiębiorstwa przez banki i nowoczesne konkurencyjne rozwiązania. Z punktu widzenia intensywności rozróżnia się:

  1. Restrukturyzacje umiarkowana czyli działalność...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia wychodzenia z pułapki zadłużenia zagranicznego

  Za granice alarmową zadłużenia zagranicznego przyjmuje się sytuacje w której obsługa długu zagranicznego czyli splata odsetek odsetek rat od kapitału łącznie przekracza 25% wpływów z eksportu i usług.

  O pułapce zadłużenie mówimy wtedy gdy przyrost odsetek jest większy od możliwości ich spłaty. W...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /965

  praca w formacie txt

Do góry