Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje ubezpieczeń społecznych

  1. Ubezpieczenie na wypadek choroby i macierzyństwa.

  2. Ubezpieczenie rodzinne.

  3. Ubezpieczenie emerytalne.

  4. Ubezpieczenie w razie wypadku przy pracy i w przypadku choroby zawodowej(ubezpieczenie oparte na ryzyku).

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje systemu ubezpieczeń społecznych

  1. Funkcja ubezpieczeniowa (możliwość świadczeń w przypadku wystąpienia któregoś ze zdarzeń losowych).

  2. Funkcja rozdzielcza (rozdział funduszy w skali całego kraju między grupy tworzące całe społeczeństwo).

  3. Funkcja zatrudnienia (można stymulować zatrudnienie w kraju stosując wysoką...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka ubezpieczeń społecznych

  1. Ubezpieczenia społeczne finansowane są ze składek tradycyjnie płaconych przez pracodawców, pracowników, pracowników możliwością dofinansowania przez budżet państwowy. W przypadku ubezpieczenia od wypadku przy pracy składkę płaci wyłączania pracodawca.

  2. Uczestnictwo w ubezpieczeniu społecznym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdarzenia losowe

  Ryzyko ubezpieczeniowe, czyli sytuacja, od której możemy się ubezpieczyć: choroba, macierzyństwo, niepełnosprawność, starość, wypadek przy pracy, choroba zawodowa, utrata żywiciela rodziny, bezrobocie.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenia społeczne

  Są to systemy urządzeń publicznych, których celem jest udzielanie pomocy materialnej osobom uprawnionym w razie występowania zdarzeń losowych oraz w sytuacjach ograniczających możliwości osiągania zarobków, a także w razie wystąpienia okoliczności powodujących zwiększone obciążenie budżetu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki zabezpieczenia społecznego

  1. Technika ubezpieczeniowa - występuje w niej element składki, nie ma znaczenia kto ją opłaca,

  2. Technika zaopatrzeniowa - dana grupa społeczna ma prawo do świadczeń bez konieczności opłacania składki (z reguły świadczenie te finansuje budżet państwa np. stypendium socjalne),

  3. Technika...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabezpieczenie społeczne

  Zabezpieczenie społeczne jest to system świadczeń, do których obywatele mają prawa lub, z których maja możliwość korzystania w wypadkach i na warunkach określonych przepisami prawa.

  Na system zabezpieczenia społecznego składa się 6 elementów:

  1. Ubezpieczenia społeczne.

  2. Ochrona zdrowia.

  3. Pomoc...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy rozwoju rodziny

  Wyróżniamy dwa punkty krańcowe – powstanie rodziny i kiedy przestanie ona istnieć.

  Miedzy tymi punktami jest zmienna. Przeobrażenia między nimi to właśnie fazy rozwoju:

  1. Faza powstawania rodziny – rozpoczyna się w momencie zawarcia związku małżeńskiego do urodzenia pierwszego dziecka.

  2. Faza...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje rodziny

  1. Funkcja seksualna – to emocjonalna, biologiczna podstawa każdego małżeństwa. Nieprawidłowości w realizacji tej funkcji mogą prowadzić do rozbicia rodziny (rozkład pożycia małżeńskiego).

  2. Funkcja prokreacyjna – jest to efekt prawidłowej realizacji funkcji seksualnej. Znaczenie tej funkcji odnosi...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura rodziny

  1. Rodzina pochodzenia (rodzice i rodzeństwo).

  2. Rodzina prokreacji (mąż, żona, dzieci).

  - rodziny duże – więcej niż dwa pokolenia (rodzina szeroka);

  - rodziny małe – dwu pokoleniowe (rodzice i dzieci) NUKLEARNE.

  Kryterium w tym wypadku to liczba pokoleń.

  3. Podział rodziny na pełną i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /526

  praca w formacie txt

Do góry