Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Próg rentowności

  Charakterystyka

  Próg rentowności to wielkość produkcji i sprzedaży, przy której realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają się z poniesionymi kosztami. W punkcie zrównania przychodów z kosztami (BEP - break even point) przedsiębiorstwo nie osiąga zysku ani nie ponosi straty, wynik finansowy wynosi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próg rentowności

  Charakterystyka

  Próg rentowności to wielkość produkcji i sprzedaży, przy której realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają się z poniesionymi kosztami. W punkcie zrównania przychodów z kosztami (BEP - break even point) przedsiębiorstwo nie osiąga zysku ani nie ponosi straty, wynik finansowy wynosi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określanie długości cyklu produkcyjnego

  Okres od rozpoczęcia procesu produkcji do jego zakończenia nazywany jest cyklem produkcyjnym. Długość cyklu produkcyjnego zależy od rodzaju produkowanego wyrobu.

  Cykl produkcyjny zależy m.in., od takich czynników jak: specyfikacja dziedziny wytwarzania produktu, poziom stosowanej techniki i technologii...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /2 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statystyka opisowa

  Statystyka opisowa

  Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się gromadzeniem, opracowaniem, prezentacją oraz analizą danych wraz z sumarycznym ich opisaniem za pomocą specjalnych narzędzi statystycznych. Opracowuje dane o zbiorowości lub próbie bez posługiwania się rachunkiem prawdopodobieństwa...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  Charakterystyka

  ZFŚS tworzony jest przez pracodawcę zawsze wówczas, gdy liczba pracowników przekracza 20 (w przeliczeniu na pełne etaty). Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób może, ale nie musi utworzyć ZFŚS. Zmiany w zatrudnieniu w ciągu roku nie mają wpływu na zniesienie funduszu tylko na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /2 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  Charakterystyka

  ZFŚS tworzony jest przez pracodawcę zawsze wówczas, gdy liczba pracowników przekracza 20 (w przeliczeniu na pełne etaty). Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób może, ale nie musi utworzyć ZFŚS. Zmiany w zatrudnieniu w ciągu roku nie mają wpływu na zniesienie funduszu tylko na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /2 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  Charakterystyka

  ZFŚS tworzony jest przez pracodawcę zawsze wówczas, gdy liczba pracowników przekracza 20 (w przeliczeniu na pełne etaty). Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób może, ale nie musi utworzyć ZFŚS. Zmiany w zatrudnieniu w ciągu roku nie mają wpływu na zniesienie funduszu tylko na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /2 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty logistyczne

  Charakterystyka

  Zadania realizowane w systemie logistycznym wymagają ponoszenia kosztów. Ścisłe przypisanie kosztów systemom logistycznym umożliwia ich wyodrębnienie z globalnych kosztów przedsiębiorstwa .

  B. Szałek koszty logistyczne identyfikuje jako:

  koszty bezpośrednie (transport, magazyny, zapasy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /3 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie umowy o pracę

  Charakterystyka

  Rozwiązanie umowy o pracę następuje na zasadzie:

  porozumienia stron, oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, upływu czasu na jaki została zawarta. Porozumienie stron

  Rozwiązanie umowy o pracę na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /4 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny - GMINA

  Gmina jest - zgodnie z art. 1 ustawy o samorządzie gminnym - wspólnotą samorządową oraz odpowiednim terytorium. Przez pojęcie wspólnoty samorządowej należy rozumieć prawnie zorganizowany, terytorialny związek osób. Gminy tworzy, łączy, znosi i ustala ich granice Rada Ministrów w formie rozporządzenia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /3 412

  praca w formacie txt

Do góry