Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Metoda hoshin

  Charakterystyka

  Pochodzenie i nazwa metody

  Jest to metoda strategiczne|zarządzania strategicznego, która pozwala uzyskiwać przewagę konkurencyjną poprzez wyprzedzające rozpoznanie otoczenia przedsiębiorstwa. Nazwa metody oznacza w języku japońskim coś, co wyznacza dobry kierunek (Ho- kierunek, Shin-...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korporacja międzynarodowa

  Charakterystyka

  Korporacje międzynarodowe ponadnarodowe, wielonarodowe przedsiębiorstwa, firmy, spółki kapitałowe, prowadzące działalność gospodarczą, w co najmniej dwóch krajach i tworzące zintegrowany, międzynarodowy system powiązań gospodarczych, podporządkowany wspólnej strategii.

  Jednostki...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /1 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność popytu

  Charakterystyka

  Elastyczność popytu jest to stosunek procentowej zmiany zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany czynnika, który tą zmianę wywołał (D. Begg 2003, s.115). Informuje o wrażliwości popytu na zmiany czynników, które go kształtują.

  Elastyczność można przedstawić za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /2 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność popytu

  Charakterystyka

  Elastyczność popytu jest to stosunek procentowej zmiany zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany czynnika, który tą zmianę wywołał (D. Begg 2003, s.115). Informuje o wrażliwości popytu na zmiany czynników, które go kształtują.

  Elastyczność można przedstawić za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /2 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność popytu

  Charakterystyka

  Elastyczność popytu jest to stosunek procentowej zmiany zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany czynnika, który tą zmianę wywołał (D. Begg 2003, s.115). Informuje o wrażliwości popytu na zmiany czynników, które go kształtują.

  Elastyczność można przedstawić za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /2 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoklasyczna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Gospodarka konkurencyjna występuje tam, gdzie na rynku//mfiles.pl/pl/index.php/Rynek wielu dóbr nie ma możliwości kształtowania cen przez sprzedających i kupujących, którzy są cenobiorcami. Rynek natomiast jest cenotwórcą. Każdy podmiot podporządkowuje swoje działania tak, aby...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /3 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele organizacji

  Charakterystyka

  Cele organizacji. Współczesne pojęcie celów związane jest z określeniami bliskoznacznymi: zadaniami i misją organizacji. Według Krzyżanowskiego:

  "Cel jest określony przedmiotowo i podmiotowo jako przyszły, pożądany stan bądź rezultat działania organizacji, możliwy i przewidziany do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /4 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forfaiting

  Charakterystyka

  Forfaiting to zakup należności terminowych, powstałych w wyniku realizacji dostaw z wyłączeniem prawa regresu w stosunku do odstępującego wierzytelności. Podstawę transakcji forfaitingowych stanowi sprzedaż towarów lub usług przez kraje uprzemysłowione krajom rozwijającym się oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /3 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt hipoteczny

  Charakterystyka

  Kredyt hipoteczny udzielany jest zwykle na cele inwestycyjne. Występuje kredyt hipoteczny średnio lub długookresowy. Charakterystyczną cecha kredytu hipotecznego jest zabezpieczenie hipoteczne. Kredyt o przeznaczeniu inwestycyjnym może być udzielany także w innej formie - zarówno przez banki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /5 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura organizacyjna

  Definicja

  Autorzy definiują kulturę organizacyjną jako normy społeczne i systemy wartości stymulujące pracowników, właściwy klimat organizacyjny, sposób zarządzania, podzielane znaczenia i symbole, schematy poznawcze, wymogi zachowania. (Kultura... 1998, s. 105). Deshapande i Parasurman piszą, iż...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /8 283

  praca w formacie txt

Do góry