Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Uprawnienia prezydenta Włoch wobec innych organów państwa

  - kandydat na prezydenta musi mieć ukończone 50 lat, korzystać z pełni praw cywilnych i politycznych 

  Uprawnienia prezydenta:

  a) w stosunku do parlamentu

  - prawo zarządzania wyborów do izb i ustalania terminu ich pierwszego posiedzenia

  - prawo kierowania orędzia do izb

  - prawo wyrażania zgody na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wyborczy Włoch i instytucje demokracji bezpośredniej

  Parlament: 

  Izba Deputowanych - czynne prawo wyborcze: 18 lat; bierne: 25 lat

  Senat – czynne: 25 lat; bierne: 40 lat

  - system wyborczy wprowadza zasadę obowiązkowego udziału obywateli w wyborachInstytucje demokracji bezpośredniej:

  - referendum

  • jest stosowane w sprawach konstytucyjnych i ustaw...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /2 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System partyjny Włoch jako przykład klasycznego systemu wielopartyjnego, kierunek jego ewolucji – ogólny zarys

  - początek republiki był związany z trójpartyjną koalicją w składzie: chrześcijańscy demokraci, socjaliści, komuniści (trwała do 1947 r.) 

  - po upadku koalicji dochodzi do sojuszu chadecji z partiami tzw. trzeciej siły – liberałami, republikanami i socjaldemokratami

  - najważniejszą rolę w tym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autonomia Regionów we Włoszech

  - w ramach konstytucji stworzono dwa rodzaje regionów: 

  • regiony o autonomii specjalnej (dwie wielkie wyspy włoskie: Sycylia i Sardynia oraz trzy regiony przygraniczne Trentino – Górnej Adygi, Doliny d’Aosty oraz Fruli Wenecji Julijskiej

  • regiony o mniejszej autonomii

  - w zakresie regulacji autonomii...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka konstytucji Republiki Włoskiej

  22 XII 1947 r. – uchwalenie konstytucji 

  - jest podzielona na 2 części: pierwsza jest poświęcona prawom i obowiązkom obywatelskim, druga reguluje ustrój republiki

  - konstytucja przyjęła różne formy udziału społeczeństwa w życiu politycznym w postaci: inicjatywy ludowej, referendum ratyfikacyjnego i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Six Sigma

  Charakterystyka

  "Jeżeli nie mierzymy, to nic nie wiemy. Jeżeli nie wiemy, to nie możemy działać. Jeżeli nie działamy, to narażamy się na straty" (dr Mikel J. Harry, jeden z twórców systemu Six Sigma)

  Six Sigma jest filozofią zarządzania. Dana metoda została wprowadzona w połowie lat 80 przez Billa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /3 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny - WOJEWÓDZTWO

  Województwo jako jednostką samorządu terytorialnego jest przewidziane w art. 164 Konstytucji. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa stanowi w art. 1, że województwo oznacza: jednostkę samorządu terytorialnego - regionalną wspólnotę samorządową oraz największą jednostkę zasadniczego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /4 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny - POWIAT

  Struktura administracji państwowej na poziomie powiatu jest analogiczna do struktury gminy (zobacz temat podział administracyjny, podtemat gmina). Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi w art. 1, że przez powiat należy rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria cyklu koniunkturalnego M. Kaleckiego

  Charakterystyka

  W celu teoretycznego wyjaśnienia zjawiska cykliczności Kalecki sformułował następującą funkcję inwestycji:

  It+1 = aSt + bdI t - mdF t

  '

  gdzie:

  I t+1 - inwestycje w roku następnym (t+1); zakłada się tym samym roczne opóźnienie między decyzjami inwestycyjnymi a inwestycjami oddanymi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /3 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastaw umowny

  Charakterystyka

  Na wstępie warto zauważyć, że zastaw może powstać tak na mocy umowy (ex contractu), jak i z mocy prawa (ex lege). Omawiany przypadek dotyczy zastawu powstałego na mocy umowy.

  Mówiąc o zastawie umownym należy natomiast rozróżnić, czy mamy na myśli zastaw w rozumieniu przepisów ustawy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /4 455

  praca w formacie txt

Do góry