Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ustrój Hiszpanii - System partyjny

  W Hiszpanii istnieje system wielopartyjny. Główne partie polityczne to: Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) – powstała w maju 1879 roku, ma charakter socjaldemokratyczny Partia Ludowa (PP) – utworzona w październiku 1976 roku przez byłych polityków frankistowskich, partia centroprawicowa, ma...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój Hiszpanii - Ustrój terytorialny

  Hiszpania jest zdecentralizowanym państwem unitarnym. Oznacza to podział na wspólnoty (regiony) autonomiczne, każda z własnym statutem, parlamentem oraz rządem. Projekt statutu regionu jest zatwierdzany uchwałą organiczną przez Kortezy Generalne, wszystkie normy prawne stanowione przez region i państwo...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój Hiszpanii - Konstytucja

  Konstytucja Hiszpanii uchwalona została dnia 31 października 1978 roku przez Nowe Kortezy. 6 grudnia 1978 roku w ogólnonarodowym referendum konstytucja została zatwierdzona i w tym samym roku dnia 27 grudnia podpisana przez króla. Jej uchwalenie było możliwe dzięki demokratycznym przemianom, zapoczątkowanym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko rynkowe

  Charakterystyka

  Ryzyko rynkowe - jest to ryzyko strat na pozycjach bilansowych i pozabilansowych na skutek zmian cen rynkowych, stawek procentowych, kursów wymiany walut oraz wartości cen akcji.

  Bank zobowiązany jest do rynkowej wyceny składników swojego majątku, które są przeznaczone do obrotu. Powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.06.2011 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja

  Definicja

  Globalizacja jest to proces występujący w gospodarce światowej charakteryzujący się przede wszystkim nasileniem się mobilizacji i przepływu dóbr, kapitałów i siły roboczej w skali ogólnoświatowej, rozwój transportu, komunikacji, telekomunikacji oraz szybki przepływ informacji w mediach. Tej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.06.2011 Znaków /4 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfikacja amerykańskiego sądownictwa

  -system rządów federalnych jest trójstopniowy:

  -sądy dystryktowe (94): rozstrzygające jako sądy pierwszej instancji spory cywilne i karne przy udziale sędziego zawodowego i ławy przysięgłych

  -sądy apelacyjne (13): działające jako sądy odwoławcze od wyroków sądów dystryktowych- Sąd najwyższy (9...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongres uprawnienia i pozycja względem innych organów państwowych

  Charakterystyka Kon gresu

  -Kongres składa się z Izby Reprezentantów i Senatu

  -Każda z izb posiada własny regulamin, inne konwenanse konstytucyjne, na podstawie których działa

  -Izba Reprezentantów: 435 członków; kadencja trwa 2 lata

  -Senat :100 członków ,kadencja trwa 6 lat

  -członkowie izby...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /4 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo wyborcze USA i specyfika partii

  amerykańskich,-bierne prawo wyborcze

  - senat każdy stan dysponuje dwoma miejscami, kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 9 lat zamieszkują w stanie, który chcą reprezentować

  Izba Reprezentantów prawo kandydowania przysługuje osobom, które...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział kompetencji pomiędzy federację a stany oraz zasady funkcjonowania federalizmu w USA

  System federalny:

  -Federalny system rządów: układ, w którym władza państwowa jest podzielona miedzy rząd centralny a stany

  -podział kompetencji między unią a stanami

  - władze federalne dysponują uprawnieniami, które są im przyznane przez konstytucję oraz, tymi, które są niezbędne do realizacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa amerykańskiego ze szczególnym uwzględnieniem konstytucji USA oraz znaczenie precedensów

  Konstytucja USA

  Składa się ze wstępu i 17 artykułów.

  -3 pierwsze artvkułv dotyczą władzy ustawodawczej, tzn Kongresu oraz władzy wykonawczej – prezydenta oraz pozycji sądów feralnych

  -art. IV dotyczy relacji władzy federalnej i stanów

  -art. V rcguluje sposób zmiany konstytucji

  -procedura ta...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /3 161

  praca w formacie txt

Do góry