Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czas reakcji systemu informacyjnego

  Czas reakcji

  Jest to czas oczekiwania na informację, czyli jak długo użytkownik musi czekać na odpowiedź na zadane pytanie.

  System informacyjny może mieć z góry określone wymogi dotyczące terminowości dostarczenia informacji i odpowiedzi na zapytania użytkowników.

  W wielu przypadkach czas...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja obsługi klienta i jej znaczenie w działaniach logistycznych

  Logistyka ma za zadanie zaoferować taki poziom obsługi, który pozwoli przywiązać do firmy dotychczasowych klientów, pozyskać nowych, korzystających dotąd z usług konkurentów, poprawić image przedsiębiorstwa, zwiększyć jego sprzedaż i zyski oraz udział w rynku.

  Zakupy dokonywane przez klientów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura, jej podział i rola w działaniach logistycznych

  Infrastruktura – urządzenia i instytucje niezbędne do zapewnienia należytego funkcjonowania działalności produkcyjnej i usługowej oraz kształtowania pożądanych warunków życia ludności. Infrastruktura jest podsystemem społeczno-ekonomicznym gospodarki.

  Jest wiele definicji i podziałów infrastruktury...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie logistyki w racjonalizacji kosztów działalności przedsiębiorstwa

  Logistyka jest instrumentem racjonalizacji, obniżki kosztów przedsiębiorstwa.

  Wprowadzenie formuły logistycznego zarządzania w przedsiębiorstwach zach. pozwoliło w latach 87-92 osiągnąć m.in.:

  - zmniejszenie kosztów logistycznych o 29%

  - skrócenie cyklu realizacji zamówień o 35%

  - poprawę poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyczne aspekty orientacji przedsiębiorstwa na odbiorcę

  Orientacja na odbiorcę w praktyce oznacza:

  a)maksymalizację zysku w długim okresie (cel działania)

  b)przyjęcie zasady „klient nasz pan”

  c)godzenie ze sobą celów: przedsiębiorstwa oraz konsumenta lub użytkownika.

  Najlepiej zaplanowane strategie marketingowe mogą zawieść, jeśli nie wspomogą ich...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System logistyczny przedsiębiorstwa i jego podsystemy

  System logistyczny przedsiębiorstwa to celowo zorganizowany i zintegrowany zbiór elementów (czynników produkcji: ludzi, majątku trwałego i obrotowego oraz działań i norm regulacyjnych) wraz z występującymi między nimi związkami, które są zaangażowane w zachodzące w przedsiębiorstwie procesy przepływu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj rozwój logistyki jako nauki i praktycznej działalności

  Logistyka pochodzi od greckiego słowa logos lub logicos(liczenie, sztuka liczenia, my9slący, rozsądny( lub od francuskiego loger lub logis – zamieszkać, zakwaterowanie. Po raz pierwszy pojawiło się na początku x w. N. E. Cesarz bizantyjski leontos vi w swoim dziele sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej obok...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /3 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest logistyka i czym się zajmuje?

  Wg. M. Gołębiowskiej logistyka to zarządzanie łańcuchem dostaw, definiowane wcześniej w strategii militarnej sposobem najkrótszego w czasie i przestrzeni przemieszczania ładunków.

  Wg. J.g. Cole i e.j. Bardi logistyka to fizyczne przemieszczanie towarów z miejsc dostawy do końcowego nabywcy i towarzyszące...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skonsolidowane sprawozdania finansowe

  Charakterystyka

  W praktyce gospodarczej jednostki gospodarcze prowadzą działalność operacyjną także poprzez inwestycje strategiczne w inne jednostki. MSSF a także krajowe standardy rachunkowości rozróżniają trzy rodzaje takich inwestycji

  jednostki kontrolowane przez jednostkę sprawozdawczą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywa

  Charakterystyka

  Najogólniej definiując aktywa to "majątek jednostki rozpatrywany z rzeczowego punktu widzenia".

  Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 18.12.2000 r., Nr 113, poz. 1186), aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /6 840

  praca w formacie txt

Do góry